Kevan kuntapäättäjäbarometri: Valtuutetut haluavat vaikuttaa kuntahenkilöstön hyvinvointiin

Tutkimukset ja tilastot Työkyky
Tutkimukset ja tilastot Työkyky

Kevan teettämä Kuntapäättäjäbarometri kertoo, että uusien valtuutettujen into tarttua kuntahenkilöstön työhyvinvoinnin ja työkyvyn parantamiseen näyttää kasvaneen.

Yli puolet Kevan kuntapäättäjäbarometriin vastanneista kunnanvaltuutetuista haluaisi kuntahenkilöstön työkykyyn ja työhyvinvointiin liittyvien teemojen nousevan valtuustokeskusteluun useita kertoja vuoden aikana tai jopa miltei joka kokouksessa.

Kuntapäättbaro_kuinka-usein-keskustelua_gr3_RGB.jpg

Kun Kuntapäättäjäbarometri toteutettiin edellisen kerran vuonna 2020 valtuustokauttaan päättäville valtuutetuille heiltä kysyttiin, kuinka usein kuntahenkilöstön työkykyyn ja työhyvinvointiin liittyvät teemat todellisuudessa olivat esillä valtuustossa. Joka kolmas kertoi asioiden nousseen valtuuston asialistalle vain kerran vuodessa tai harvemmin ja yli kolmannes kertoi kuntahenkilöstön työhyvinvoinnin nousseen valtuustokeskusteluun vain pari kertaa vuodessa.

Uudet valtuutetut ovat siis erittäin kiinnostuneita edistämään kuntiensa henkilöstön työhyvinvointia ja työkykyä poliittisin päätöksin. Nykyiset valtuutetut myös näkevät kunnanvaltuutetun roolin kuntahenkilöstön työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämisessä merkittävämpänä kuin edellisen valtuustokauden päättäjät.

Kuntapäättbaro_millainen-rooli_gr6_RGB.jpg

Kevan johtava asiantuntija Ismo Kainulainen pitää kyselyn tuloksia rohkaisevina.

- On hyvä asia, että kuntien päätöksentekijät ovat hyvin kiinnostuneet keskustelemaan kokouksissa työhyvinvointiasioista. Kasvanut kuntapäättäjien kiinnostus kuntatyöntekijöiden työhyvinvoinnin edistämiseen voi nyt tuottaa merkittäviä tuloksia työhyvinvoinnin parantumisessa tällä kuntavaalikaudella. Toivottavasti yhä useampi kunta nostaa tämän johdosta työkykyjohtamisen yhdeksi kunnan strategiseksi henkilöstöjohtamisen työkaluksi.

Kuntapäättbaro_tyhy-panostukset-vaikutus_gr10_RGB.jpg

Tulosraportti Kevan kuntapäättäjäbarometristä: Kuntapäättäjäbarometri 2021: Käsitykset työhyvinvointiasioista (pdf)

Kuntapäättäjäbarometrin infograafit 

Millainen kysely oli?

Aula Research Oy toteutti Kevan toimeksiannosta kyselytutkimuksen uusien kunnanvaltuustojen keskuudessa syksyllä 2021. Selvityksessä käsiteltiin kunnanvaltuutettujen näkemyksiä kuntahenkilöstön työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämisestä. Kyselytutkimukseen vastasi 1078 kunnanvaltuutettua ympäri Suomen. Kerätty otos edustaa kunnanvaltuutettuja hyvin alueellisesti ja puolueittain.

Samassa kyselyssä kysyttiin myös kuntapäättäjien arviota kuntien työvoiman saatavuudesta. Tämä osio kyselystä julkistettiin 18.11.2021.

Lisätietoja:
Ismo Kainulainen, johtava asiantuntija Keva p. 0505173594