Palautteista parantamiseen

Palvelut Työnantajan ohjeet
Palvelut Työnantajan ohjeet

Kevään aikana olemme keränneet tehostetusti palautetta erityisesti työnantajien asiointikanavista ja työnantajille suunnatuista digitaalisista palveluista. Lämmin kiitos kaikille palautetta antaneille! Kokosimme alle vastauksia saamiimme palautteisiin.

Avaintiedot-palvelu

Palaute: Verkkopalvelu on suhteellisen simppeli ja helposti käytettävä. Saan myös heti apua Kevasta, kun sitä tarvitsen. Kiitos teille.

Kevan kommentti: Kiitos palautteesta! Verkkopalvelun käyttöön ja hyödyntämiseen saa apua omalta asiakaspäälliköltä tai osoitteessa kevapalvelu@keva.fi.

Palaute: Koska toimimme useamman eläkejärjestelynumeron alla, Kevan verkkopalvelu heittää/kirjaa istunnon aikana ulos eli kun joutuu vaihtamaan työnantajaa, ei istunto pysy päällä.

Kevan kommentti: Kiitos palautteesta. Palvelu kirjaa käyttäjän ulos tietoturvasyistä, jos se ei havaitse käyttäjän toimia 30 minuuttiin. Aikakatkaisun voi estää esim. siirtymällä sivulta toiselle.

Palaute: Olen vasta alkuvaiheessa tutustumassa Avaintiedot-palveluun, mutta se vaikuttaa erinomaiselta. Parhaimman hyödyn saa, jos on käytettävissä vertailutietoja.

Kevan kommentti: Kiitos palautteesta. Vertailutietoja on käytettävissä enemmän, jos työnantaja on antanut verrokkiluvan.

Palaute: Tietoa on saatavilla melko monipuolisesti, mutta ei useimmiten ihan riittävällä tarkkuudella ja siten, että piiloon jäävät luvut eivät sekoittuisi puuttuviin (= ei havaintoja) lukuihin tietosuojasyistä. Lisäksi olisi syytä kiinnittää huomiota siihen, että kuviot ja luvut (erillisenä taulukkona) olisivat saatavilla valmiina tiedostoksi-lukuvaiheessa (nyt kuvio erikseen tai pelkkä taulukko lukuina ilman pääotsikkoa, kunnon asetteluja yms.).

Kevan kommentti: Kiitos palautteesta. Huomioimme tämän palvelukehityksessä jatkossa.

Eläkemaksut

Palaute: Eläkemaksut on hidaskäyttöinen, sillä monen klikkailujen takaa saa etsiä esim. maksuperusteet. Sivusto kaatuu monesti, jos joutuu vaihtamaan työnantajaa, kun tarvitsee hakea useammat maksuperusteet ison organisaation sisällä.

Palaute: Koska toimimme useamman eläkejärjestelynumeron alla, Kevan verkkopalvelu heittää/kirjaa istunnon aikana ulos eli kun joutuu vaihtamaan työnantajaa, ei istunto pysy päällä.

Kevan kommentti: Kiitos palautteista! Eläkemaksut-osion sisällä ei voi vaihtaa työnantajaa vaan käyttäjän pitää palata taaksepäin, jotta saadaan mukaan uuteen valittavaan työnantajaan liittyvät Suomi.fi-valtuudet. Jos vaihtaa työnantajaa kesken asioinnin palaamatta taaksepäin työnantajan ja valtuuksien valintaan, koko istunto alkaa alusta, mikä voi tuottaa kokemuksen palvelun kaatumisesta.

Palaute: Olisi kätevää, jos kuukausittain laskutettavan eläkemaksun perusteena oleva palkkasumma näkyisi suoraan laskulla, ettei tarvitsisi hakea laskun liitettä työnantajan verkkopalvelusta maksun täsmäyttämistä varten. Teemme täsmäyttämisen kuukausittain palkkakirjanpitoon, jotta tiedämme eläkemaksun alaisten suoritusten menneen oikein Tulorekisteriin ja sieltä Kevaan. Eläkemaksun määrä ei koskaan täsmää sentilleen pyöristyserojen vuoksi, ja siksi meidän tarvitsee täsmäyttää nimenomaan eläkeansion määrä.

Kevan kommentti: Kiitos palautteesta. Olemme selvittäneet asiaa ja välittäneet toiveen järjestelmien ylläpitäjille huomiotavaksi järjestelmän kehitystyössä. Laskutettu palkkasumma on monitahoinen asia. Kuukausittain laskutettu eläkemaksu voi sisältää aiempien laskutusjaksojen ansioihin tehtyjen korjausten palkkoja edellisen kuukauden aikana maksettujen palkkojen lisäksi. Tarkat tiedot laskutetun eläkemaksun perusteena olevista palkoista löydät työnantajan verkkopalvelun Eläkemaksut-osiosta.

Palvelussuhderekisteri

Palaute: Palvelu on muuttunut hitaammaksi suomi.fi -myötä.

Kevan kommentti: Kiitos palautteesta. Kaikessa viranomaisasioinnissa käyttöön otettu Suomi.fi-tunnistus eli vahva tunnistautuminen on tuonut kirjautumiseen lisästeppejä, mikä ilmenee varsinkin vaihtaessa työnantajaa.

Työnantajan verkkopalvelu

Palaute: Verkkopalvelu on suhteellisen simppeli ja helposti käytettävä. Saan myös heti apua Kevasta kun sitä tarvitsen. Kiitos teille.

Palaute: Helppokäyttöinen, monipuolinen, vaikkakin kehitettävää on. Sain neuvot asiaan, mikä askarrutti.

Palaute: Selkeä käyttöliittymä ja valinnat. Sivuilla paljon hyvää informaatiota. Asiat on ryhmitelty selkeästi.

Kevan kommentti: Lämmin kiitos palautteista!

Palaute: Palvelun käyttö keskeytyi.

Kevan kommentti: Kiitos palautteesta! Työnantajan verkkopalvelussa on tietosuojan takia käytössä aikarajauksia. Jos sivulla ei liiku, aikarajaus katkaisee istunnon.

Palaute: Sivusto on suhteellisen hidas toimimaan. Linkkipolut ovat pitkiä ja esim. ison organisaation sisällä työnantajan vaihtaminen saattaa saada koko kirjautumisen kaatumaan, jolloin kirjautuminen pitää aloittaa alusta.

Keva kommentti: Kiitos palautteesta. Työnantajan vaihto vie Suomi.fi-tunnistuksen sivulle, koska käyttäjä on kirjautunut ulos ensimmäisen työnantajan tiedoista. Voit siis jatkaa työnantajan verkkopalvelun käyttöä samalla tunnistautumisella, vaikka olet kirjautunut ulos yhden työnantajan tiedoista.

Palaute: En ymmärrä, miksi viestiin ei pysty liittämään pdf-tai muuta kuin Word-tiedostoa.

Kevan kommentti: Kiitos palautteesta! Tietosuojasyistä kaikkiin Viestit-osion aiheisiin ei voi liittää tiedostoja, jotka sisältävät henkilötunnuksia. Osa aiheista näkyy kaikille käyttäjille mukaan lukien käyttäjät, jotka eivät työssään käsittele työntekijöiden henkilötunnuksia.

Palaute: Sivuilla siirtyminen on jotenkin hankalaa ja välillä huomaa, että on tippunut työnantajan palveluista pois, kun on yrittänyt siirtyä edelliselle sivulle. Eli Kevan sivusto ja työnantajan verkkopalvelun sivusto sotkeutuu helposti. Vähän vaikea selittää, mutta käytössä ne toimivat jollakin lailla sekavasti, ettei aina tiedä kummassa sivustossa on ja miten palata haluamalleen sivulle.

Kevan kommentti: Kiitos viestistäsi! Kun olet kirjautuneena työnantajan verkkopalveluun, näet sivun yläosassa tumman palkin, jossa näkyy sisään kirjautuneen henkilön nimi. Palkkia kutsumme ns. kirjautuneen palkiksi, sillä siitä tunnistaa, onko julkisella verkkosivulla vai kirjautuneena työnantajan verkkopalveluun. Palkissa olevan nimen vierestä löydät talo-painikkeen, josta pääset tarvittaessa siirtymään takaisin työnantajan verkkopalvelun etusivulle.