Työkyky Vastuullisuus
Sirpa Reijonen:

Masennuksen vuoksi työkyvytön – uusia keinoja työhön osallistumisen tukemiseksi

Blogi 2.11.2021 Sirpa Reijonen
Työkyky Vastuullisuus

Masennuksesta on muodostunut kansantauti. Yhä useampi jää kuntoutustuelle eli määräaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle masennuksen takia. Päätimme selvittää pilottihankkeen avulla, miten työhön osallistumisen tukeminen ja työelämäyhteyden säilyttäminen jo työkyvyttömyysaikana vaikuttavat työhön paluuseen ja voidaanko tällä ehkäistä pysyvälle työkyvyttömyyseläkkeelle joutumista.

Kuntoutustuelle masennuksen takia jäävä joutuu usein ikävään kierteeseen. Kuntoutustukijakson päättyessä moni on edelleen samassa tilanteessa kuin jakson alkaessa: työtä ei pysty tekemään. Ja edessä on uusi kuntoutustukijakso, jota seuraa taas uusi jakso sekä lopulta pysyvä eläke.

Tilastojen valossa työpaikan olemassaolo vähentää riskiä, että kuntoutustuki johtaa pysyvään työkyvyttömyyseläkkeeseen – vastaavasti työsuhteen päättyminen voi merkitä kasvanutta riskiä joutua pysyvälle eläkkeelle.

Työ tarjoaa mielen hyvinvoinnin kannalta tärkeitä asioita, kuten normaalin päivärytmin, elämänlaatua, sosiaalisia suhteita, yhteiskuntaan osallistumista ja mielekästä tekemistä.

Kuntoutustuella eli määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä oleva henkilö saattaa menettää nämä kaikki.

Voisiko oikeanlainen, henkilön terveydentilan sallimissa rajoissa tapahtuva työhön osallistuminen jo työkyvyttömyysaikana auttaa säilyttämään työntekijäidentiteetin, yhteyden työpaikkaan ja jopa katkaista kuntoutustukikierteen? Tätä päätimme lähteä selvittämään pilotin avulla.

Määräaikaisen muuttuminen pysyväksi

Kuntoutustuki myönnetään määräaikaiseksi eläkkeeksi, mutta usein se ei jää sellaiseksi.

Kevan tekemän tutkimuksen perusteella kahden vuoden yhtäjaksoisen kuntoutustuella olon jälkeen henkilön tilanne jämähtää usein paikoilleen, eikä työhön palaamista juurikaan enää tapahdu. Uhkana on pysyvä työkyvyttömyyseläke. Aika, jolloin kuntoutustukipäätöksen saaneiden työhön palaamista pitäisi tukea, on siis kaksi vuotta!

Tutkimuksen perusteella työpaikan olemassaolo ja ammatillisen kuntoutuksen tukitoimet parantavat ennustetta töihin paluusta kuntoutustuen jälkeen.

Tämän pohjalta lähdimme ideoimaan uudenlaista työkokeilua, joka tukisi sekä työelämäyhteyden säilymistä että toimenpiteiden käynnistämistä mahdollisimman pian kuntoutustuen myöntämisen jälkeen.

Kevan Työelämäyhteyttä tukeva työkokeilu- pilotti

Kuntoutustukea myönnettäessä henkilön työkyvyttömyys on jo jatkunut pitkään. Tästä huolimatta henkilön toimintakyky arvioidaan usein niin huonoksi, ettei ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteitä katsota vielä ajankohtaisiksi, ja jäädään odottamaan toipumisen etenemistä.

Masennuksen kohdalla yleisempi virhe lienee kuitenkin ammatillisen kuntoutuksen liian myöhäinen kuin liian varhainen käynnistäminen.

Päätimme pilotoida uutta toimintatapaa, jossa masennuksen perusteella kuntoutustukipäätöksen saaneille tarjotaan mahdollisuutta osallistua oman työpaikan työtehtäviin jo ennen kuin varsinainen ammatillinen kuntoutus on ajankohtaista.

Työhön osallistuminen tapahtuu henkilön terveydentilan sallimissa rajoissa – ilman minimityöaikavaatimusta tai välitöntä tavoitetta palata työhön.

Työterveyshuolloilla ja työnantajilla on pilotissa suuri rooli. Työnantaja voi haarukoida sopivia työtehtäviä työntekijän osaamisen, mielenkiinnon ja jaksamisen perusteella. Työterveyshuollon arvio on oleellinen terveydentilan kannalta sopivan työajan ja -tehtävän määrittelyssä ja seurannassa.

Henkilöille osallistuminen on vapaaehtoista: pilotti käynnistyy vain heidän kirjallisella suostumuksellaan. Jos henkilö lähtee pilottiin mukaan, työhön osallistumista voidaan tukea jopa vuoden ajan.

Mitä tavoittelemme työkokeilupilotilla?

Työhön paluun mahdollisuudet säilyvät parempina, jos yhteys työpaikkaan säilyy myös kuntoutusten aikana. Pilottityökokeiluissa ei tavoitella suoraa työhön palaamista. Työhön osallistuminen nähdään kuitenkin siihen välitavoitteena.

Näemme työhön osallistumisen tukemisen kokeilemisen arvoiseksi. Toiveissa myös on, että oppisimme tunnistamaan keinoja, joilla madaltaa työhön paluun kynnystä masentuneiden kohdalla.

Kokeilu on alkumetreillä ja pilottiin sopivien henkilöiden löytäminen kuntoutuspäätöksen saavien joukosta vasta alkanut. Tässä vaiheessa emme tiedä, että kuinka moni on valmis lähtemään kokeiluun mukaan kutsun saatuaan. Olemme kuitenkin jo havainneet, että valinnan tekemiseen pitää antaa aikaa. Innolla odotamme, mitä muuta pilotti edetessään meille opettaa!
 

Kirjottaja Sirpa Reijonen
Sirpa Reijonen Kuntoutuspäällikkö

Kirjoitan työurien tukemisesta ja niiden mahdollisuuksista kuntoutuksen näkökulmasta.

Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia