Yhteisellä hankematkalla: projektipäällikkö Mari Saarela

Kestävää työelämää
Kestävää työelämää

Kevan Kestävää työelämää -hankkeen projektipäällikkö Mari Saarela rakentaa digitaalisia työvälineitä työkyvyttömyysriskien ennakointiin ja nostaa projektijohtamisessaan keskiöön kuuntelemisen taidon.

1 mari saarela 760 x 507 px.png

Miten hankematkasi on käynnistynyt, Mari?

Projektissani kehitettävät työvälineet rakentuvat tutkimustiedon varaan, joten projektin alkuvaiheen tärkeimpiin tehtäviin on kuulunut tutkimuksen tietosisältöihin perehtyminen.

Olemme myös keskustelleet runsaasti sisäisesti ja asiakkaidemme kanssa työkyvyttömyysriskiä ennakoivan tutkimustiedon merkityksestä tiedolla johtamisessa. Lisäksi olemme pohtineet arjen tarpeita, käyttäjiä ja käyttötilanteita sekä tutkimustiedon hyödyntämisen mahdollisuuksia ja rajoja.

Kokonaiskuva ja yksityiskohdat alkavat nyt hiljalleen kirkastua, eikä työmme merkityksellisyys ole jäänyt kevään aikana epäselväksi.

Mitä työpäiviisi tällä hetkellä kuuluu?

Projekti on parhaillaan laajenemassa tietosisältöön perehtymisestä työkyvyttömyysriskien ennakointia ja strategista työkykyjohtamista tukevien työvälineiden muotoiluun.

Muotoilutyön rinnalla käymme asiakkaiden kanssa syventäviä, organisaatiokohtaisia keskusteluja, joiden avulla pyrimme sukeltamaan yhä syvemmälle tosielämän käyttötapauksiin. Kartoitamme miten ja mihin suunnitteilla olevia työvälineitä ja niiden sisältämää tietoa tullaan arjessa käyttämään.

Työpäiviini kuuluu lisäksi eri osa-alueista rakentuvan projektikokonaisuuden johtaminen. Yksi asiakkaistamme kommentoi ensimmäisen työpajan jälkeen, että meillä on koossa timanttinen tiimi. Se on totta – minulla on johdettavanani ammattitaitoinen ja sitoutunut, tämän työn merkityksen ymmärtävä ja asiakkaita arvostava asiantuntijaryhmä, jonka rinnalla tunnen itseni innostavalla tavalla pieneksi. Opin joka päivä uutta.

Mikä projektissa erityisesti innostaa sinua?

Olen tehnyt kehittämistyötä jo pitkään, mutta suurin osa siitä tapahtuu Kevan seinien sisällä - usein muutaman askelen liian kaukana asiakkaan todellisuudesta.

Asiakaskohtaamiset ja asiakkaiden kanssa tehtävä kehitystyö ovatkin minulle tämän projektin merkityksellisin asia. Jatkuva yhteistyö on myös keino varmistaa, että teemme oikeita asioita koko hankkeen ajan ja että työllä, jota teemme, on oikeasti vaikutusta.

Projektissa mukana olevat asiakkaat ovat rautaisia ammattilaisia, joiden palveluksessa olen sekä kiitollisella että sopivasti nöyrällä mielellä. Asiakkaidemme vaatimukset ja kovat odotukset tuovat työhömme positiivista painetta, joka auttaa keskittymään olennaiseen ja kirittää eteenpäin.

Mistä osaamisesta on erityisesti hyötyä tehtävässäsi?

Projekti edustaa minulle tietynlaista työuran välipistettä, jossa saan pistää peliin kaiken aiemmin kertyneen osaamisen ja kokemuksen. Saan haastaa osaamiseni tasoa ja pohtia, mihin suuntaan haluan seuraavaksi kurkotella.

Tärkeintä ovat erilaiset kuuntelemisen ja kuulemisen taidot, joita myös kehitän jatkuvasti. Niiden avulla teen oikeastaan kaiken työni, muotoilusta projektin johtamiseen. Tehokkailla kuuntelemisen tekniikoilla erotan nopeammin olennaisen epäolennaisesta ja tiedän, mihin pitää milloinkin tarttua.

Olen oppinut, että jatkuva äänessä oleminen tai omien vastausten suunnittelu hämärtää kokonaiskuvan nopeasti. Uuden ja syvemmän tiedon vastaanotto lakkaa ja oma ääni katkaisee olennaisten yhteyksien muodostamisen. Tämä on projektin hallinnassa - tai missä tahansa johtamisessa - todella iso virhe.

Toisin sanoen: mitä vähemmän puhun, sitä enemmän ymmärrän.

Mikä on asia, jota muut eivät välttämättä tiedä sinusta?

Näen kuulemani ja lukemani ensisijaisesti muotoina, yhteyksinä, hahmoina ja hahmotelmina. Pystyn tämän vuoksi omaksumaan ja jäsentämään tietoa tehokkaasti samalla kun kuuntelen, mutta en välttämättä pysty sanoittamaan heti sitä, mitä näen, koska sanojen pitää ensin asettua kuvaan.

Tämä aiheutti aiemmin turhautumista työelämässä ja vaikeutti nuorempana myös opiskelua. Nykyisin tilanne on kääntynyt päinvastaiseksi. Piirre ei ole ainutlaatuinen ja olisikin kiinnostavaa päästä keskustelemaan siitä, miten ihmiset hyödyntävät kyseistä piirrettä erilaisissa työtehtävissä.


2+1 ajatusta tai oivallusta projektista

1 Jos et ymmärrä ihmistä, jolle kehität, et voi ymmärtää, mitä kehität.

2 Tutkittu tieto on jo itsessään voimallinen työväline - teemme siis työvälineestä työvälineitä!

3 Selkeyden luominen on ratkaisujen kuningas ja mahdollisuuksien maaperä.

2 mari saarela 760 x 507 px.png