Anette Erikssonin uratarina: ”Sijoitustuotot tulevien sukupolvien eläkkeitä varten tekee työstämme merkityksellistä.”

Uratarina
Uratarina

Apulaisjohtaja Anette Eriksson on energinen ja ehtiväinen nainen. Hän on tehnyt monipuolisesti töitä eri omaisuuslajien sijoittamisen parissa ja kannustaa alalle tuleviakin pitämään eri vaihtoehtoja avoimina. Nuorena ei Aneten mielestä kannattaisi valita omaa erikoistumisalaansa kovin aikaisessa vaiheessa, koska silloin ei vielä tiedä alan tarjoamista erilaisista mahdollisuuksista.

Anette Eriksson on toiminut apulaisjohtajana Kevan sijoitustoiminnossa elokuusta 2021 lähtien. Hän työskentelee ylimmän sijoitusjohdon apuna erilaisissa toimeksiannoissa.

Eriksson Anette B.jpg

Anette Eriksson kuvaa itseään asioista monipuolisesti kiinnostuvaksi. Hän toteaa saaneensa uransa aikana mahdollisuuksia laajentaa osaamistaan sijoittamisessa eri omaisuusluokkiin ja hyödyntämään sitä laajasti, mikä on sopinut hänelle hyvin.

- Olen pystynyt luottamaan siihen, että kehittymistäni ja uraani mietitään pitkäjänteisesti. Tämä saa minut pyrkimään parhaaseeni. Minun ei ole tarvinnut olla koko ajan myymässä ja markkinoimassa itseäni, vaan esihenkilöni ovat pitäneet huolta, Anette hymyilee.

Monipuolista perehtymistä

Anette on Hankenin alumni rahoituksen pääaineesta.

- Aloitin jo opintojen ohella työnteon Carnegiella: ensin pankkiiriliikkeessä ja sitten varainhoidon puolella. Opiskeluaikoina työt olivat kaikkea back officesta markkinointiin ja messutapahtumiin, mutta valmistuttuani siirryin salkunhoitoon analyytikoksi ja myöhemmin korkosalkkujen salkunhoitajaksi. Carnegieltä siirryin SEB:in varainhoitoon korko- ja yhdistelmärahastojen salkunhoitajaksi, Anette kertoo.

Loppuvuodesta 2009 Anette tuli Kevaan salkunhoitajaksi syventyen ensin pääasiassa high yield -yrityslainojen ja kehittyvien valtiolainamarkkinoiden salkkujen rakentamiseen sekä varainhoitajien valintaan.

- Se oli merkittävä oppimiskokemus, koska rakensimme salkut täysin uudestaan keskittymällä etsimään varainhoitajia, joilla oli selkeä markkinan tehottomuuksien hyödyntämiseen fokusoitunut pitkäjänteinen sijoitusfilosofia, Anette kuvaa.

Tärkeää tuntea ihmiset sijoituspäätösten takana

Yrityslainamarkkinoiden kautta Anette kiinnostui osakesijoittamisesta ja siirtyikin hoitamaan ulkoistettua osakesalkkua, kun tiimissä avautui siihen mahdollisuus. Hän pääsi syventämään yritysanalyysiosaamistaan osakkeenomistajan sekä erilaisten osakesijoitustyylien näkökulmasta. Useasta varainhoitajasta koostuvan multimanager-salkun ymmärtäminen vaati perehtymistä monella muullakin tasolla.

- Yksi kiinnostavimmista salkunrakennusprojekteista oli varainhoitajahaku Kiinan osakemarkkinoille. Siinä kiinalaiseen kulttuuriin ja tapoihin perehtyminen oli vaatimus sille, että sijoitustiimin kanssa keskustelu muodostui mahdollisimman avoimeksi ja luottamukselliseksi, hän kuvaa.

- Salkunhoitajana minua kiehtoi muutoinkin keskustelut ulkoisten varainhoitajiemme kanssa. Aktiivinen sijoittaminen on henkilöriippuvaista ja sijoituspäätösten takana on aina ihminen. Varainhoitajat ovat meille pitkäaikaisia kumppaneita, jolloin keskinäisen yhteisymmärryksen ja luottamuksen rakentaminen korostuvat. Varsinkin mahdollisia varainhoitajakandidaatteja haastatellessa oli palkitsevaa, kun sai ”palaset loksahtamaan” siitä, miten salkunhoitaja ajattelee, Anette kuvaa.

Eriksson Anette D.jpg

Ilmastoryhmä tehostaa sisäistä oppimista

Yksi Aneten viimeaikaisista tehtävistä on ollut Kevan sijoitustoiminnan ilmastoryhmän vetovastuu. Se on osoittautunut erittäin kiinnostavaksi.

- Ilmastoryhmässä on mukana salkunhoidon, sijoitusstrategian ja vastuullisen sijoittamisen asiantuntijoita. Ryhmän tavoitteena on tehostaa Kevassa sisäistä oppimista, vahvistaa ilmastoymmärrystä Kevan salkun näkökulmasta sekä jakaa alan parhaita käytänteitä. Keskitymme tänä vuonna vahvistamaan sijoitustoiminnon osaamista ilmastonmuutoksen torjumisessa ja energiamurroksessa tarvittavista uusista teknologioista, Anette kertoo.

- Tehtävä vaatii kykyä tehdä työtä erilaisten ihmisten kanssa - saada heidät innostumaan ja tuomaan osaamisensa yhteiseen projektiin. Työssäni tarvitsen myös kykyä ymmärtää laajoja kokonaisuuksia ja kykyä pilkkoa niitä palasiksi tai eri projekteiksi, hän kuvaa.

Tulevat eläkeläiset keskipisteenä

Kun puhutaan eläkerahastosta, Anette epäilee useimpien ajattelevan tämän päivän eläkeläisiä ja heidän eläkkeitään. Keva kuitenkin sijoittaa varoja myös tulevaisuuden eläkeläisille - niille, jotka vasta astuvat työelämään.

- Tämä lisää työni merkityksellisyyttä: haluan pystyä vaikuttamaan asioihin ja näkemään työni tuloksen pitkällä tulevaisuudessa, hän sanoo.

Sijoitusalaa harkitsevalle Anetella on kannustavat vinkit.

- Jos sijoittaminen kiinnostaa, kannattaa alalle tulla avoimin mielin ja valmiina oppimaan uutta. Kevakin sijoittaa moneen omaisuusluokkaan, joita ei opiskeluaikana varsinaisesti käsitellä. Itse ainakin koin, etten niin nuorena vielä edes tiennyt, mitä kaikkia tehtäviä alalla on olemassa, saatikka että olisin osannut valita erikoistumisalani, hän muistelee.

- Ole avoin ja mieti eri vaihtoehtoja laajasti, Anette kannustaa omaan kokemukseensa perustuen.


Kolme työssäni tärkeää asiaa:

1. Uskallus sanoa, että ei tiedä tai ymmärrä jotain. Se voi tuntua vaikealta, mutta on ainakin itselleni avannut mahtavia keskusteluja ja sitä kautta mahdollisuuksia uuden oppimiselle.

2. Oppimista ja vastuunkantoa arvostava toimintakulttuuri johtavat työn ja työtapojen jatkuvaan kehittymiseen.

3. Keskinäinen luottamus ja hyvä draivi tiimissä synnyttävät tekemisen iloa.

Eriksson Anette A.jpg

Lue myös

Anette Eriksson, blogikirjoitus: Oppimatka kiinalaiseen sijoituskulttuuriin