Sökning av kommunsektorns yrkesbeteckningar

Sökningen kan ta en stund.

Sökanvisningar

Sök kod med yrkesbeteckning eller yrkesbeteckning med kod

  • Då du till exempel skriver ordet lärare får du fram yrkesbeteckningar där ordet lärare förekommer (t.ex. lågstadielärare, speciallärare).
  • Du kan också söka med några av de första bokstäverna.
  • Du kan söka yrkesbeteckningar också med kod eller en del av koden.
  • Du får fram alla yrkesbeteckningar i alfabetisk ordning genom att lämna sökfältet tomt och klicka på Sök.

Hittar du inte i sökningen en yrkesbeteckning som du behöver?

Om ni har tagit i bruk en yrkesbeteckning i kommunsektorn som du inte hittar i Kevas sökning av yrkesbeteckningar, kan du meddela en ny yrkesbeteckning med forms-blanketten nedan.

När du börjar fylla i blanketten för beställning av yrkesbeteckning välj först det språk på vilket du vill att yrkesbeteckningen ska registreras (finska/svenska). Om yrkesbeteckningen är på engelska, välj då finska som språk i blanketten.

Meddela en ny yrkesbeteckning i kommunsektorn (forms-blankett)

Yrkesbeteckningar för statliga anställningar

Anmäl yrkesbeteckningar för anställningar som försäkrats enligt statens pensionsskydd enligt den tjänste- och yrkesbeteckningskatalog som publicerats av Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet).

Du kan beställa en ny beteckning med den blankett som finns på webbplatsen.

Kyrkans yrkesbeteckningar

Kyrkans arbetsmarknadsverk upprätthåller koderna i anslutning till personaluppgifterna, dvs. till exempel en lista över de yrkesbeteckningar som används inom kyrkan. 

  • Information om den nya rapporteringslösning som ersätter Pesti-systemet och om kyrkans yrkesbeteckningar finns här (på finska): Tilastot ja koodit (evl.fi)