Kevas arbetsgivartjänster

- smidiga e-lösningar på webben

Tjänster till arbetsgivarna

Arbetsgivarens pensionsavgifter och anställningar

Sköt pensionsavgifterna behändigt. Tidtabeller och anvisningar för anmälan av anställningar och inkomster. Kolla också hur du kan påverka pensionsavgifterna.

Led arbetsförmågan och arbetshälsan

Vi erbjuder arbetsgivarna forskningsdata, utbildning, tjänster och stöd för utveckling av strategisk ledning av arbetshälsan och arbetsmiljöledning och för att hantera kostnaderna för arbetsoförmåga. Läs mer om våra digitala tjänster, utvecklingsnätverken för arbetsmiljöledning och arbetslivsutvecklingspengar!

Webbtjänsten för arbetsgivare

I Kevas webbtjänst för arbetsgivare kan du bland annat följa med frågor kring pensionsavgifter och använda tjänsten Nyckeluppgifter i vilken du också kan göra arbetshälsoenkäter och granska arbetsgivarspecifika statistiker.

Då din arbetstagare går i pension eller börjar rehabilitering

När din arbetstagare närmar sig pensionsåldern är det bra att diskutera olika frågor kring pensioneringen med hen. Styr arbetstagaren till tjänsten Min pension.

Information till företagshälsovårds-enheterna

På denna sida har vi för företagshälsovården samlat nyttiga länkar och information om förmåner i anslutning till processen för arbetsförmåga.

Tjänsten Nyckeluppgifter

Håll kostnaderna för arbetsoförmåga i schack med tjänsten Nyckeluppgifter. Du kommer till Nyckeluppgifter genom att logga in i webbtjänsten för arbetsgivare.

Inlärningsmiljö

I Inlärningsmiljön finns högklassigt material för självständiga nätstudier om såväl strategisk arbetsmiljöledning som utveckling av arbetshälsan i organisationen. Du kan använda inlärningsmaterialet när och var som helst.

Arbetslivsutvecklingspengar

Arbetslivsutvecklingspengar är en finansiering avsedd för projekt för utveckling av arbetslivet som genomförs av arbetsgivare i kommuner, samkommuner, kommunägda aktiebolag, landskap, välfärdsområden och den evangelisk-lutherska kyrkan.

Utvecklingsnätverk för arbetsmiljöledning

Utvecklingsnätverken för arbetsmiljöledning kompletterar våra arbetsgivarkunders utvecklingsarbete inom arbetsmiljöledning.

Projektet Hållbart arbetsliv

Hållbart arbetsliv är ett projekt om arbetsförmågan som genomförs i den offentliga sektorn och som har främjande av arbetsförmågan hos de anställda i den offentliga sektorn som mål.

Bli kund hos oss

Teckna arbetspensionsförsäkring hos Keva enkelt och kostnadseffektivt. Hos oss får du också genomslagskraftigt stöd för arbetsförmågan.

När du omorganiserar tjänster

Ändringar påverkar personalens pensionsskydd och pensionsavgifterna. Våra experter står till din tjänst i förändringssituationer.