Kevas arbetsgivartjänster

- smidiga e-lösningar på webben

Tjänster till arbetsgivarna

Pensionsavgifter och anställningar

Sköt pensionsavgifterna behändigt. Tidtabeller och anvisningar för anmälan av anställningar och inkomster. Kolla också hur du kan inverka på pensionsavgifterna.

Arbetslivstjänster till din tjänst

Du som är kund hos oss får tillgång till ett brett utbud tjänster för strategisk ledning av arbetsförmåga och arbetshälsa.

För välfärdsområdena

Information om pensionsförsäkring, anmälan till inkomstregistret, stöd i förändringen och Kevas tjänster för välfärdsområdena.

Webbtjänsten för arbetsgivare

I Kevas webbtjänst för arbetsgivare kan du bland annat följa med frågor kring pensionsavgifter och använda tjänsten Nyckeluppgifter i vilken du också kan göra arbetshälsoenkäter och granska arbetsgivarspecifika statistiker.

Då din arbetstagare går i pension eller börjar rehabilitering

När din arbetstagare närmar sig pensionsåldern är det bra att diskutera olika frågor kring pensioneringen med hen. Styr arbetstagaren till tjänsten Min pension.

Information till företagshälsovårds-enheterna

På denna sida har vi för företagshälsovården samlat nyttiga länkar och information om förmåner i anslutning till processen för arbetsförmåga.

Projektet Hållbart arbetsliv

Hållbart arbetsliv är ett projekt om arbetsförmågan som genomförs i den offentliga sektorn och som har främjande av arbetsförmågan hos de anställda i den offentliga sektorn som mål.

Bli kund hos oss

Teckna arbetspensionsförsäkring hos Keva Arbetspensionsförsäkring enkelt och kostnadseffektivt.

När du omorganiserar tjänster

Ändringarna påverkar personalens pensionsskydd och pensionsavgifterna. Våra experter står till din tjänst i förändringssituationer.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om bolagisering, pensionsförsäkring eller arbetshälsa? Kontakta din kundchef. Tillsammans med kundchefen bygger ni upp en gemensam bild av läget och kommer överens om hur gå vidare.