Pensionsalternativ

Arbetspensionen tryggar dig i olika livssituationer. Du kan till exempel gå i ålderspension när du når din pensionsålder. Arbetspensionen ger också skydd vid arbetsoförmåga och familjeförsörjarens död.

Ta del av de olika arbetspensionsalternativen:

Ålderspension

Du kan gå i ålderspension när du uppnår din pensionsålder och din anställning upphör. Du är dock inte tvungen att gå i pension redan då. Ju längre du arbetar desto mer pension tjänar du in.

Partiell förtida ålderspension

Du kan få partiell förtida ålderspension vid 61 års ålder om du inte får någon annan arbetspension. Medan du får partiell förtida ålderspension kan du antingen fortsätta eller sluta att arbeta. Det beror på vad som passar dig och din arbetsgivare bäst.

Invalidpension och rehabiliteringsstöd

Du kan beviljas invalidpension om du inte har uppnått pensionsåldern och om din arbetsförmåga har varit nedsatt i minst ett år på grund av sjukdom, skada eller handikapp. Invalidpension för viss tid kallas rehabiliteringsstöd. Rehabiliteringsstöd beviljas om det bedöms att du kommer att återfå din arbetsförmåga genom behandling eller rehabilitering.

Delinvalidpension och partiellt rehabiliteringsstöd

Du kan beviljas delinvalidpension om du inte har uppnått pensionsåldern och om din arbetsförmåga har varit delvis nedsatt i minst ett år på grund av sjukdom, skada eller handikapp.

Delinvalidpension för viss tid heter partiellt rehabiliteringsstöd. Partiellt rehabiliteringsstöd beviljas om det bedöms att du kommer att återfå din arbetsförmåga genom behandling eller rehabilitering. 

Delinvalidpension gör det möjligt att förlänga yrkeskarriären trots att arbetsförmågan är nedsatt, och ytterligare pension intjänas också av arbete parallellt med pensionen. 

Arbetslivspension

Arbetslivspension är avsedd för personer som har en lång yrkeskarriär bakom sig i ett ansträngande och slitsamt arbete. 

Familjepension (efterlevandepension och barnpension) 

Familjepensionen tryggar den efterlevande makens och minderåriga barns utkomst efter att arbetstagaren dött. Också en tidigare make kan få familjepension.

Ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd är inte en pension utan en förmån som betalas till de anhöriga. Ekonomiskt stöd betalas ut till de anhöriga efter en person som varit anställd i en kommun, hos staten, kyrkan eller FPA. Ibland kallas förmånen grupplivförsäkring.

Yrkesinriktad rehabilitering

Yrkesinriktad rehabilitering är inte en egentlig pension. Nedsatt arbetsförmåga kan hindra dig från att arbeta i något skede av din yrkeskarriär. Då kan Kevas yrkesinriktade rehabilitering hjälpa dig att fortsätta att arbeta.