När kan jag gå i pension?

Det finns inte längre någon egentlig ålder för ålderspension utan varje åldersklass har en egen pensionsålder. Du kan gå i ålderspension när du har uppnått den lägsta pensionsåldern.

Om du har en personlig pensionsålder kan den vara högre än den lägsta pensionsåldern. I vissa yrken kan det också finnas yrkesbaserade pensionsåldrar som är lägre än åldersklassens lägsta pensionsålder.

När du planerar att gå i pension

Kolla dina egna uppgifter i tjänsten Min pension där du kan

Ta del av sidan Mot ett nytt livsskede

På sidan hittar du tips om hur du kan förbereda dig för pensioneringen, både ekonomiskt och mentalt.

Det lönar sig att fortsätta att arbeta

När du närmar dig pensionsåldern lönar det sig att fundera hur pensioneringen inverkar på ditt liv och diskutera saken i god tid med din chef.

Du behöver inte gå i pension direkt när du uppnår den lägsta pensionsåldern för din åldersklass. Du kan fortsätta att arbeta och samtidigt tjäna in mer pension.

Med kalkylatorerna i tjänsten Min pension kan du beräkna vilken inverkan fortsättning i arbetet har på ditt pensionsbelopp.

Överväg olika alternativ

Att gå i ålderspension är inte det enda alternativet. Du kan minska arbetet till exempel genom att gå i partiell förtida ålderspension.

Till exempel yrkesinriktad rehabilitering kan vara ett bra alternativ om din arbetsförmåga är nedsatt. Läs om de olika alternativen vid nedsatt arbetsförmåga.

När du funderar på att gå i pension

Det är bra att förbereda sig på ålderspensioneringen i god tid eftersom det är en stor förändring som också påverkar din ekonomi. Konkreta anvisningar och tips för pensioneringen finns på sidan Mot ett nytt livsskede.