Vad göra när arbetsförmågan är nedsatt

Med det här testet kan du snabbt kartlägga dina alternativ vid nedsatt arbetsförmåga.

Välj bland svaren nedan det alternativ som bäst motsvarar din situation. Du kan välja endast ett alternativ i varje punkt.

Efter att du har svarat på alla frågor får du ett förslag på hur gå vidare. Kunde du till exempel ha nytta av bättre ergonomi eller av yrkesinriktad rehabilitering? Eller kunde delinvalidpension vara ett lämpligt alternativ?

1. Hur länge har du varit sjukskriven under det senaste året?  

2. Hur är ditt hälsotillstånd just nu?  

3. Hur inverkar ditt hälsotillstånd på hur du klarar av arbetet?  

4. Hurdana ändringar kunde göra det lättare för dig att klara av arbetet?  

5. Hur har arbetsförmågan retts ut?  

Utredning av arbetsarrangemang på arbetsplatsen

Ta upp problemen med arbetsförmågan med din chef eller med företagshälsovården. Fundera tillsammans på möjligheten till arbetsarrangemang: är det till exempel möjligt att begränsa eller ändra arbetsuppgifterna.

Om din anställning har upphört lönar det sig att ta upp problemen med arbetsförmågan på TE-byrån eller med din läkare.

Läs också: Vad göra när arbetsförmågan är nedsatt.

Utredning av arbetsarrangemang på arbetsplatsen

Ta upp problemen med arbetsförmågan med din chef eller med företagshälsovården. Fundera tillsammans på möjligheten till arbetsarrangemang: är det till exempel möjligt att begränsa eller ändra arbetsuppgifterna.

Om din anställning har upphört lönar det sig att ta upp problemen med arbetsförmågan på TE-byrån eller med din läkare.

Läs också: Vad göra när arbetsförmågan är nedsatt.

Utredning av arbetsarrangemang på arbetsplatsen

Ta upp problemen med arbetsförmågan med din chef eller med företagshälsovården. Fundera tillsammans på möjligheten till arbetsarrangemang: är det till exempel möjligt att begränsa eller ändra arbetsuppgifterna.

Om din anställning har upphört lönar det sig att ta upp problemen med arbetsförmågan på TE-byrån eller med din läkare.

Läs också: Vad göra när arbetsförmågan är nedsatt.

Utredning av arbetsarrangemang på arbetsplatsen

Ta upp problemen med arbetsförmågan med din chef eller med företagshälsovården. Fundera tillsammans på möjligheten till arbetsarrangemang: är det till exempel möjligt att begränsa eller ändra arbetsuppgifterna.

Om din anställning har upphört lönar det sig att ta upp problemen med arbetsförmågan på TE-byrån eller med din läkare.

Läs också: Vad göra när arbetsförmågan är nedsatt.

Utredning av arbetsarrangemang på arbetsplatsen

Ta upp problemen med arbetsförmågan med din chef eller med företagshälsovården. Fundera tillsammans på möjligheten till arbetsarrangemang: är det till exempel möjligt att begränsa eller ändra arbetsuppgifterna.

Om din anställning har upphört lönar det sig att ta upp problemen med arbetsförmågan på TE-byrån eller med din läkare.

Läs också: Vad göra när arbetsförmågan är nedsatt.

Utredning av arbetsarrangemang på arbetsplatsen

Ta upp problemen med arbetsförmågan med din chef eller med företagshälsovården. Fundera tillsammans på möjligheten till arbetsarrangemang: är det till exempel möjligt att begränsa eller ändra arbetsuppgifterna.

Om din anställning har upphört lönar det sig att ta upp problemen med arbetsförmågan på TE-byrån eller med din läkare.

Läs också: Vad göra när arbetsförmågan är nedsatt.

Yrkesinriktad rehabilitering

Vid nedsatt arbetsförmåga kan yrkesinriktad rehabilitering hjälpa dig att fortsätta att arbeta trots begränsningar på grund av hälsotillståndet. Med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering kan det vara lättare att återgå till arbetet till exempel efter en lång sjukskrivning. Det kan också bli lättare att börja med helt andra arbetsuppgifter om du på grund av ditt hälsotillstånd har svårt att klara av arbetet. Ofta går det att hitta andra arbetsuppgifter som motsvarar din arbetsförmåga.

Om du känner att du inte kan fortsätta i ditt nuvarande arbete eller yrke gör du klokt i att fundera på vilka arbetsuppgifter som kunde vara lämpligare för dig. Diskutera alternativen inom yrkesinriktad rehabilitering med företagsläkaren eller med din behandlande läkare – hurdana uppgifter som är lämpliga med tanke på ditt hälsotillstånd och om du behöver stöd för återgång till arbetet till exempel i form av arbetsprövning. Om du arbetar kontakta då också den HR-ansvariga på din arbetsplats eller din chef.

Du visste väl att yrkesinriktad rehabilitering också är en satsning på framtiden eftersom din ålderspension är desto bättre ju längre du fortsätter i arbetslivet.

Läs mer om yrkesinriktad rehabilitering.

Yrkesinriktad rehabilitering

Vid nedsatt arbetsförmåga kan yrkesinriktad rehabilitering hjälpa dig att fortsätta att arbeta trots begränsningar på grund av hälsotillståndet. Med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering kan det vara lättare att återgå till arbetet till exempel efter en lång sjukskrivning. Det kan också bli lättare att börja med helt andra arbetsuppgifter om du på grund av ditt hälsotillstånd har svårt att klara av arbetet. Ofta går det att hitta andra arbetsuppgifter som motsvarar din arbetsförmåga.

Om du känner att du inte kan fortsätta i ditt nuvarande arbete eller yrke gör du klokt i att fundera på vilka arbetsuppgifter som kunde vara lämpligare för dig. Diskutera alternativen inom yrkesinriktad rehabilitering med företagsläkaren eller med din behandlande läkare – hurdana uppgifter som är lämpliga med tanke på ditt hälsotillstånd och om du behöver stöd för återgång till arbetet till exempel i form av arbetsprövning. Om du arbetar kontakta då också den HR-ansvariga på din arbetsplats eller din chef.

Du visste väl att yrkesinriktad rehabilitering också är en satsning på framtiden eftersom din ålderspension är desto bättre ju längre du fortsätter i arbetslivet.

Läs mer om yrkesinriktad rehabilitering.

Yrkesinriktad rehabilitering

Vid nedsatt arbetsförmåga kan yrkesinriktad rehabilitering hjälpa dig att fortsätta att arbeta trots begränsningar på grund av hälsotillståndet. Med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering kan det vara lättare att återgå till arbetet till exempel efter en lång sjukskrivning. Det kan också bli lättare att börja med helt andra arbetsuppgifter om du på grund av ditt hälsotillstånd har svårt att klara av arbetet. Ofta går det att hitta andra arbetsuppgifter som motsvarar din arbetsförmåga.

Om du känner att du inte kan fortsätta i ditt nuvarande arbete eller yrke gör du klokt i att fundera på vilka arbetsuppgifter som kunde vara lämpligare för dig. Diskutera alternativen inom yrkesinriktad rehabilitering med företagsläkaren eller med din behandlande läkare – hurdana uppgifter som är lämpliga med tanke på ditt hälsotillstånd och om du behöver stöd för återgång till arbetet till exempel i form av arbetsprövning. Om du arbetar kontakta då också den HR-ansvariga på din arbetsplats eller din chef.

Du visste väl att yrkesinriktad rehabilitering också är en satsning på framtiden eftersom din ålderspension är desto bättre ju längre du fortsätter i arbetslivet.

Läs mer om yrkesinriktad rehabilitering.

Yrkesinriktad rehabilitering

Vid nedsatt arbetsförmåga kan yrkesinriktad rehabilitering hjälpa dig att fortsätta att arbeta trots begränsningar på grund av hälsotillståndet. Med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering kan det vara lättare att återgå till arbetet till exempel efter en lång sjukskrivning. Det kan också bli lättare att börja med helt andra arbetsuppgifter om du på grund av ditt hälsotillstånd har svårt att klara av arbetet. Ofta går det att hitta andra arbetsuppgifter som motsvarar din arbetsförmåga.

Om du känner att du inte kan fortsätta i ditt nuvarande arbete eller yrke gör du klokt i att fundera på vilka arbetsuppgifter som kunde vara lämpligare för dig. Diskutera alternativen inom yrkesinriktad rehabilitering med företagsläkaren eller med din behandlande läkare – hurdana uppgifter som är lämpliga med tanke på ditt hälsotillstånd och om du behöver stöd för återgång till arbetet till exempel i form av arbetsprövning. Om du arbetar kontakta då också den HR-ansvariga på din arbetsplats eller din chef.

Du visste väl att yrkesinriktad rehabilitering också är en satsning på framtiden eftersom din ålderspension är desto bättre ju längre du fortsätter i arbetslivet.

Läs mer om yrkesinriktad rehabilitering.

Yrkesinriktad rehabilitering

Vid nedsatt arbetsförmåga kan yrkesinriktad rehabilitering hjälpa dig att fortsätta att arbeta trots begränsningar på grund av hälsotillståndet. Med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering kan det vara lättare att återgå till arbetet till exempel efter en lång sjukskrivning. Det kan också bli lättare att börja med helt andra arbetsuppgifter om du på grund av ditt hälsotillstånd har svårt att klara av arbetet. Ofta går det att hitta andra arbetsuppgifter som motsvarar din arbetsförmåga.

Om du känner att du inte kan fortsätta i ditt nuvarande arbete eller yrke gör du klokt i att fundera på vilka arbetsuppgifter som kunde vara lämpligare för dig. Diskutera alternativen inom yrkesinriktad rehabilitering med företagsläkaren eller med din behandlande läkare – hurdana uppgifter som är lämpliga med tanke på ditt hälsotillstånd och om du behöver stöd för återgång till arbetet till exempel i form av arbetsprövning. Om du arbetar kontakta då också den HR-ansvariga på din arbetsplats eller din chef.

Du visste väl att yrkesinriktad rehabilitering också är en satsning på framtiden eftersom din ålderspension är desto bättre ju längre du fortsätter i arbetslivet.

Läs mer om yrkesinriktad rehabilitering.

Partiell sjukdagpenning eller delinvalidpension

Om dina arbetsuppgifter redan har begränsats eller ändrats, alltså om ni har gjort arbetsarrangemang på arbetsplatsen, kan anpassade arbetstider hjälpa dig att fortsätta i arbetet eller att återgå till heltidsarbete. Ta reda på möjligheterna till arbetstidsarrangemang, dvs. deltidsarbete, med din chef och företagsläkare. Om din anställning har upphört, ta då upp saken på TE-byrån eller med din läkare.

Vi rekommenderar att du först söker partiell sjukdagpenning från FPA. Partiell sjukdagpenning betalas i högst 120 dagar. Efter det kan du vid behov söka partiellt rehabiliteringsstöd eller delinvalidpension. Partiellt rehabiliteringsstöd eller delinvalidpension kan beviljas om din arbetsförmåga är partiellt nedsatt i minst ett år och dina förvärvsinkomster sjunker till minst 60 procent av din tidigare inkomstnivå.

Ta också del av alternativen inom yrkesinriktad rehabilitering. Vid nedsatt arbetsförmåga är yrkesinriktad rehabilitering alltid det främsta alternativet.

Läs mer
Delinvalidpension och partiellt rehabiliteringsstöd
Yrkesinriktad rehabilitering

Partiell sjukdagpenning eller delinvalidpension

Om dina arbetsuppgifter redan har begränsats eller ändrats, alltså om ni har gjort arbetsarrangemang på arbetsplatsen, kan anpassade arbetstider hjälpa dig att fortsätta i arbetet eller att återgå till heltidsarbete. Ta reda på möjligheterna till arbetstidsarrangemang, dvs. deltidsarbete, med din chef och företagsläkare. Om din anställning har upphört, ta då upp saken på TE-byrån eller med din läkare.

Vi rekommenderar att du först söker partiell sjukdagpenning från FPA. Partiell sjukdagpenning betalas i högst 120 dagar. Efter det kan du vid behov söka partiellt rehabiliteringsstöd eller delinvalidpension. Partiellt rehabiliteringsstöd eller delinvalidpension kan beviljas om din arbetsförmåga är partiellt nedsatt i minst ett år och dina förvärvsinkomster sjunker till minst 60 procent av din tidigare inkomstnivå.

Ta också del av alternativen inom yrkesinriktad rehabilitering. Vid nedsatt arbetsförmåga är yrkesinriktad rehabilitering alltid det främsta alternativet.

Läs mer
Delinvalidpension och partiellt rehabiliteringsstöd
Yrkesinriktad rehabilitering

Partiell sjukdagpenning eller delinvalidpension

Om dina arbetsuppgifter redan har begränsats eller ändrats, alltså om ni har gjort arbetsarrangemang på arbetsplatsen, kan anpassade arbetstider hjälpa dig att fortsätta i arbetet eller att återgå till heltidsarbete. Ta reda på möjligheterna till arbetstidsarrangemang, dvs. deltidsarbete, med din chef och företagsläkare. Om din anställning har upphört, ta då upp saken på TE-byrån eller med din läkare.

Vi rekommenderar att du först söker partiell sjukdagpenning från FPA. Partiell sjukdagpenning betalas i högst 120 dagar. Efter det kan du vid behov söka partiellt rehabiliteringsstöd eller delinvalidpension. Partiellt rehabiliteringsstöd eller delinvalidpension kan beviljas om din arbetsförmåga är partiellt nedsatt i minst ett år och dina förvärvsinkomster sjunker till minst 60 procent av din tidigare inkomstnivå.

Ta också del av alternativen inom yrkesinriktad rehabilitering. Vid nedsatt arbetsförmåga är yrkesinriktad rehabilitering alltid det främsta alternativet.

Läs mer
Delinvalidpension och partiellt rehabiliteringsstöd
Yrkesinriktad rehabilitering

Partiell sjukdagpenning eller delinvalidpension

Om dina arbetsuppgifter redan har begränsats eller ändrats, alltså om ni har gjort arbetsarrangemang på arbetsplatsen, kan anpassade arbetstider hjälpa dig att fortsätta i arbetet eller att återgå till heltidsarbete. Ta reda på möjligheterna till arbetstidsarrangemang, dvs. deltidsarbete, med din chef och företagsläkare. Om din anställning har upphört, ta då upp saken på TE-byrån eller med din läkare.

Vi rekommenderar att du först söker partiell sjukdagpenning från FPA. Partiell sjukdagpenning betalas i högst 120 dagar. Efter det kan du vid behov söka partiellt rehabiliteringsstöd eller delinvalidpension. Partiellt rehabiliteringsstöd eller delinvalidpension kan beviljas om din arbetsförmåga är partiellt nedsatt i minst ett år och dina förvärvsinkomster sjunker till minst 60 procent av din tidigare inkomstnivå.

Ta också del av alternativen inom yrkesinriktad rehabilitering. Vid nedsatt arbetsförmåga är yrkesinriktad rehabilitering alltid det främsta alternativet.

Läs mer
Delinvalidpension och partiellt rehabiliteringsstöd
Yrkesinriktad rehabilitering

Partiell sjukdagpenning eller delinvalidpension

Om dina arbetsuppgifter redan har begränsats eller ändrats, alltså om ni har gjort arbetsarrangemang på arbetsplatsen, kan anpassade arbetstider hjälpa dig att fortsätta i arbetet eller att återgå till heltidsarbete. Ta reda på möjligheterna till arbetstidsarrangemang, dvs. deltidsarbete, med din chef och företagsläkare. Om din anställning har upphört, ta då upp saken på TE-byrån eller med din läkare.

Vi rekommenderar att du först söker partiell sjukdagpenning från FPA. Partiell sjukdagpenning betalas i högst 120 dagar. Efter det kan du vid behov söka partiellt rehabiliteringsstöd eller delinvalidpension. Partiellt rehabiliteringsstöd eller delinvalidpension kan beviljas om din arbetsförmåga är partiellt nedsatt i minst ett år och dina förvärvsinkomster sjunker till minst 60 procent av din tidigare inkomstnivå.

Ta också del av alternativen inom yrkesinriktad rehabilitering. Vid nedsatt arbetsförmåga är yrkesinriktad rehabilitering alltid det främsta alternativet.

Läs mer
Delinvalidpension och partiellt rehabiliteringsstöd
Yrkesinriktad rehabilitering

Sjukskrivning och sjukdagpenning

Diskutera behovet av sjukskrivning med företagsläkaren eller med din behandlande läkare. Om sjukskrivningen drar ut på tiden får du information om ansökan om sjukdagpenning från FPA.

Om arbetsoförmågan fortsätter efter FPA:s sjukdagpenningsperiod kan du ha möjlighet att få antingen invalidpension för viss tid, alltså rehabiliteringsstöd, eller bestående invalidpension. Kolla förutsättningarna för beviljande av rehabiliteringsstöd och invalidpension.

Om möjligheterna till yrkesinriktad rehabilitering ännu inte har kartlagts, ta då upp ärendet med din läkare. Vid nedsatt arbetsförmåga är yrkesinriktad rehabilitering alltid det främsta alternativet.

Läs mer
Invalidpension och rehabiliteringsstöd
Yrkesinriktad rehabilitering

Svar Joker

I fråga 3 har kunden valt ett svarsalternativ som är markerat för att automatiskt omdirigera till detta "jokersvar".