Information om pensioner

När kan man gå i pension och hur ansöker man om pension? Information om olika pensionsalternativ, arbetspensionens belopp och pensionsskyddet i förändringssituationer.

På den här sidan hittar du:

''Har du redan gått i pension? Har du redan gått i pension? ''Ansökan om pension Ansökan om pension ''Min pension Min pension
''Alla pensionsalternativ Alla pensionsalternativ ''Pension och utlandet Pension och utlandet ''Kontaktuppgifter Kontaktuppgifter

Min pension

I tjänsten Min pension sköter du ärenden kring din pension och dina anställningar behändigt på webben – du kan söka pension och kolla och komplettera ditt pensionsutdrag. Via tjänsten kan du också kontakta oss om du har frågor om din pension och om pensionsberäkningar.

När du funderar på att gå i pension

Det lönar sig att förbereda sig i god tid inför pensionen som medför en stor förändring. Den påverkar såväl din vardag som din ekonomi. Konkreta anvisningar och tips för pensioneringen finns på sidan Mot ett nytt livsskede.

Tjänsten Min pension

Kolla ditt pensionsutdrag. Beräkna ditt pensionsbelopp. Sök pension eller yrkesinriktad rehabilitering. Titta på betalningsuppgifter om din pension. Höj din skatteprocent. Beställ aviseringar om nya beslut och dokument.

Då din arbetstagare går i pension eller börjar rehabilitering

När din arbetstagare närmar sig pensionsåldern är det bra att diskutera olika frågor kring pensioneringen med hen. Styr arbetstagaren till tjänsten Min pension.

Pensionstagare

Information om arbete under tiden med pension, inkomstgränser, pensionernas utbetalningsdagar och arbetspensionskortet.

Pension och utlandet

Pension som har tjänats in i olika länder söks på olika sätt. Pensionstagare som bor utomlands ska varje år meddela Keva sin adress.