360-tjänsten för arbetsmiljöledning

Kevas 360-tjänst för arbetsmiljöledning är avsedd som stöd för utvecklingen av arbetsmiljöledning i organisationen. Den ger en tydlig lägesbild av arbetsmiljöledningen och en utvecklingsplan. Tjänsten utökar olika aktörers gemensamma förståelse för arbetsmiljöledning och hjälper att rikta utvecklingsåtgärderna så att de motsvarar organisationens behov.

Så här funkar 360-tjänsten för arbetsmiljöledning

360-tjänsten för arbetsmiljöledning skapar en lägesbild av organisationensToimistokuva Kevasta 14_Nettiin_pienempi_koko_72_dpi.jpg arbetsmiljöledning, dess styrkor och utvecklingsobjekt.

Inom ramen för tjänsten genomför Keva en enkät i vilken olika personalgrupper svarar på påståenden om strategin och kulturen kring arbetsmiljöledning, aktivt stöd, företagshälsovården och arbetarskydd. Kevas specialister kompletterar resultaten av enkäten genom att ta del av organisationens dokument som styr arbetsmiljöledningen och kostnaderna för arbetsoförmåga. På så sätt skapas en lägesbild av arbetsmiljöledningen.

Utifrån lägesbilden ger Kevas specialister utvecklingsförslag för att stärka arbetsmiljöledningen. Tillsammans med kundorganisationen läggs en åtgärdsplan upp för att ett genomslagskraftigt utvecklingsarbete inom arbetsmiljöledning ska komma i gång.

Intresserad? Kontakta oss

För ytterligare information om 360-tjänsten för arbetsmiljöledning, kontakta kundchefen för din organisation. Kontaktuppgifterna till kundchefen finns i webbtjänsten för arbetsgivare.