Förvaltning och ledning

Bestämmelser om finansieringen och förvaltningen av och tillsynen över Keva finns i lagen om Keva. Kompletterande bestämmelser om bland annat behörighetsfördelningen och rapporteringen finns i den förvaltningsstadga som Kevas styrelse godkänt.

Fullmäktige

Kevas högsta beslutande organ är fullmäktige.

Finansministeriet förordnar medlemmarna i fullmäktige för en kommunalvalsperiod i sänder. Keva har 30 fullmäktigeledamöter, av vilka enligt lagen sex förordnas på förslag av huvudavtalsorganisationerna inom den kommunala sektorn, fyra på förslag av kommunala arbetsmarknadsverket och de övriga på förslag av Finlands Kommunförbund r.f.. Kommunförbundet ska i sitt förslag beakta kommunalvalsresultatet.

Den nuvarande fullmäktiges mandatperiod började 1.9.2021.

Ordförande för fullmäktige är Eero Reijonen och viceordförande är Heikki Vestman.

Kevas fullmäktigeledamöter

 Fullmäktigeledamot

 Personlig suppleant

På förslag av Finlands Kommunförbund rf:

Samlingspartiet r.p.

 Heikki Vestman, Sibbo

 Juha Nummentalo, Salo

 Aulikki Sihvonen, Kontiolax

 Erja Laaksonen, Jämsä

 Eero Suutari, Kajana

 Seppo Hujanen, Mäntyharju

 Susanna Koski, Vasa

 Riikka Varila, Kuortane

 Jarmo Husso, Uleåborg

 Mervi Rings, Lemi

 

Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

 Nea Karenius, Träskända

 Ilkka Nokelainen, Imatra

 Maija Kuusisto-Länsineva, Harjavalta

 Seppo Eskelinen, Joensuu

 Mahad Ahmed, Helsingfors

 Liisa Terävä, Rautjärvi

 Pekka Salmi, Tammerfors

 Miina-Anniina Hesikanen, Uleåborg

 

Centern i Finland r.p.

 Eero Reijonen, Libelits

 Paula Sihto, Seinäjoki

 Jouni Kemppi, Villmanstrand

 Tapio Havula, Mäntsälä

 Minna Sarvijärvi, Ylöjärvi

 Miina Harmaala, Lahtis

 

Sannfinländarna r.p.

 Tanja Hartonen, S:t Michel

 Terho Korpikoski, Simo

 Marke Tuominen, Äänekoski

 Mikko Nurmio, Valkeakoski

 

 Päivi Karppi, Vasa

 

Gröna förbundet r.p.

 Minna Pöntinen, S:t Michel

 Anne Lindgren, Riihimäki

 Teemu Meronen, Helsingfors

 Jussi Junni, Helsingfors

 

Vänsterförbundet r.p.

 Eija Rannanpää, Vindala

 Petri Pekkola, Kotka

 Matti Semi, Varkaus

 Mari Lind, Orivesi 

 

Svenska Folkpartiet i Finland r.p.

 Malin Brännkärr, Kronoby

 Henrik Wickström, Ingå

 

På förslag av Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

 Jorma Haapanen, Kyrkslätt

 Eino Leisimo, Jyväskylä

 Juha Rostedt, Lahtis

 Marja-Leena Laine, Nurmijärvi

 Taina Niiranen, Parkano

 Kirsi Ojansuu-Kaunisto, Tavastehus

 Sinikka Valtonen, Åbo

 Pekka Heikkinen, Tusby

 

På förslag av kommunsektorns huvudavtalsorganisationer Offentliga sektorns union JAU, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf och Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf:  

 Keijo Karhumaa, JHL

 Minna Pirttijärvi, JHL

 Jonna Voima, Jyty

 Jukka Maarianvaara, Jyty

 Tuomas Hyytinen, Talentia

 Kirsi Grym, FHVF

 Petri Lindroos, OAJ

 Anna Zibellini, Akavas Specialorganisationer 

 Silja Paavola, SuPer

 Anna Dalén, SuPer

 Millariikka Rytkönen, Tehy

 Anna-Leena Brax, Tehy

 

Styrelsen

Styrelsens uppgift är att allmänt övervaka och leda Kevas verksamhet. Styrelsens uppgift enligt lag är att besluta om den plan som gäller placeringen av pensionsmedel.

Ledamöter i Kevas styrelse 2023-2025

Ordinarie ledamöter

Personliga suppleanter

 Heikki Autto

 Samu Vahteristo

 Diana Bergroth-Lampinen

 Harri Jokiranta

 Toni Eklund

 Tiina Kaartinen

 Anne Holmlund

 Milla Bruneau

 Markus Lohi

 Kirsi Torikka

 Markku Jalonen

 Mika Juutinen

 

 Outi Mäkelä

 Katarina Murto

 Janne Aaltonen

 Päivi Niemi-Laine

 Kristian Karrasch

 Matti Putkonen 

 Piritta Poikonen

 Else-Mai Kirvesniemi 

 Anne Sainila-Vaarno

 

Revisions- och riskhanteringsutskottet

Revisions- och riskhanteringsutskottet bereder för styrelsens beslut de ärenden som hänför sig till Kevas ekonomiska rapportering, riskhantering, tillsynen över riskerna i placeringsverksamheten, intern kontroll samt den interna revisionens och revisorns arbete.

Styrelsen valde 5.10.2023 följande personer till ledamöter i revisions- och riskhanteringsutskottet: Heikki Autto (ordförande), Diana Bergroth-Lampinen (vice ordförande), Markus Lohi, Markku Jalonen och Päivi Niemi-Laine.

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen sammanträder regelbundet och fungerar som stöd för den verkställande direktören vid ledningen av Keva. Ledningsgruppen bereder de ärenden som går till styrelsen och övriga ärenden som är viktiga med tanke på ledningen och planeringen av verksamheten.

E-postadresserna har formen: fornamn.efternamn@keva.fi.

Jaakko Kiander
verkställande direktör  
Jaakko-Kiander.jpg
Födelseår
: 1963
Utbildning: Politices doktor, docent
Börjat på Keva och i Kevas ledningsgrupp: 2021

Tidigare arbetserfarenhet: 2019-2021 direktör, Pensionsskyddscentralen
2010-2019 direktör, Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen
2006-2010 direktör, Löntagarnas forskningsinstitut
2000-2006 forskarprofessor, Statens ekonomiska forskningscentral
1999-2000 forskningsdirektör, Statens ekonomiska forskningscentral
1997-1999 chefsekonom, Statens ekonomiska forskningscentral
1994-1997 äldre forskare, Löntagarnas forskningsinstitut
1989-1994 forskningsdirektör, Yrjö Jahnssons stiftelse

Förtroendeuppdrag: Ordförande för delegation för Hjärnstiftelsen, vice ordförande för styrelsen för Östra Finlands universitet, medlem i styrelsen för Yrjö Jahnssonin säätiö, medlem i styrelsen för OP Ryhmän tutkimussäätiö.

Hobbyer: Litteratur, historia, klassisk musik, sommarstuga och barnbarn


Tapani Hellstén
vice verkställande direktör
verkställande direktörens I ställföreträdare

 
Födelseår
: 1957
Utbildning: Tammerfors universitet, förvaltningsmagister 1989, Työväen Akatemia 1981–1983, student 1981
Börjat på Keva och i Kevas ledningsgrupp: 2013
 
Tidigare arbetserfarenhet: Tavastehus stad: 2003–2013 stadsdirektör 2001–2002 tf. stadsdirektör 1997–2001 biträdande stadsdirektör Statsrådets kansli 1995–1997 Tavastehus länsstyrelse 1994–1995 Civildepartementet, kommunenheten, Stockholm 1993–1994

Förtroendeuppdrag: Styrelseordförande i Tradeka-Yhtiöt Ab, styrelseordförande i Kommunernas garanticentral, styrelsemedlem och styrelseordförande i Löntagarstiftelsen, Suomen Kulttuurirahasto: styrelsemedlem och styrelsens vice ordförande i Hämeen rahaston hoitokunta, ordförande för förvaltningsrådet i Dövas Servicestiftelse.

Hobbyer: Sommarstugan, renovering av gamla byggnader, matlagning och resor


Kimmo Mikander
vice verkställande direktör
verkställande direktörens II ställföreträdare


Födelseår
: 1971
Utbildning: eMBA, juris kandidat, vicehäradshövding, ekonomie magister, lantmäteriingenjör
Börjat på Keva och i Kevas ledningsgrupp: 23.3.2015

Tidigare arbetserfarenhet
: 2007–2015 S:t Michel stad: stadsdirektör 2006–2007 S:t Michel stad: stadsadvokat 2001–2005 advokat (i dag Asianajotoimisto Ervasti & Kunnas Oy)

Förtroendeuppdrag:  Styrelseordförande i Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy.

Hobbyer: Uthållighetsidrotter och jakt

 


Ari Huotari
placeringsdirektör

 
Födelseår
: 1960
Utbildning: Ekonom, ekonomie magister, Helsingfors handelshögskola 1989 Tekn.stud., TKK 1980 Student, Porin Suomalainen Yhteislyseo 1979
Börjat på Keva och i Kevas ledningsgrupp: 1994 resp. 2010 Ekonomidirektör 1994–1999 Placeringsdirektör 1999–

Tidigare arbetserfarenhet: 1992–1993 Sparbanken i Finland, Nyland: ekonomichef, medlem i ledningsgruppen 1989–1992 Finska Sparbanken i Helsingfors: utvecklingschef, avdelningschef, förvaltningsdirektör, medlem i ledningsgruppen 1988 Tietotehdas Oy: projektchef 1983–1988 Suomen Tietoteekki Oy: planerare, projektchef 1996–2001 Kommunernas garanticentral: verkställande direktör (bisyssla)

Förtroendeuppdrag: Varit styrelsemedlem i dotterbolag till Finska Sparbanken i Helsingfors samt i Kommunfinans Abp. Styrelseordförande i Kevas fastighetsbolag sedan 1999. Medlem i direktionen för Kyrkans pensionsfond 2004–2014. Medlem i Konstuniversitetets placeringskommitté sedan 2013.

Hobbyer: Läsning. Resor och nya kulturer. Runt hörnet finns garanterat något nytt och fascinerande!  

 


Piia Laaksonen
Ekonomi- och aktuariedirektör

Piia-Laaksonen-200x300.jpg


Födelseår: 1973
Utbildning: Åbo universitet, filosofie magister, SGF (av Social- och hälsovårdsministeriet godkänd försäkringsmatematiker)
Börjat på Keva: 1.4.2022
Börjat i Kevas ledningsgrupp: 1.1.2024

Tidigare arbetserfarenhet:
2013–2022 Mandatum Life Service Ab, aktuariedirektör
2007–2013 Ernst&Young Oy, aktuarie
2001–2007 Silta Oy, aktuarie
1997–2001 Varma-Sampo, matematiker

Förtroendeuppdrag: EAPSPI (European Association of Public Sector Pension Institutions) styrelseledamot

Hobbyer: Mångsidig motion (golf, gruppmotion, skidåkning, utförsåkning), läsning

 


Reija Hyvärinen
kommunikationsdirektör

 
Födelseår:
1962
Utbildning: konstmagister 2002, ACC certifierad business coach 2003, magister i samhällsvetenskaper 1992
Börjat på Keva: 10.2.2017
Börjat i Kevas ledningsgrupp: 10.2.2017

Tidigare arbetserfarenhet:
2011–2017 kommunikationsdirektör Yle
2007–2010 programchef Yle
2002–2007 redaktionschef Yle Uutiset och online Yle
1990–2002 politisk redaktör Yle TV-uutiset
1987–2002 nyhetsredaktör Yle TV-uutiset

Förtroendeuppdrag: -

Hobbyer: klassisk musik, litteratur, motionsidrott


Mika Gylén 
HR-direktör 

 
Födelseår
: 1971
Utbildning: Juris kandidat, Åbo universitet 1997
Börjat på Keva: 1.10.2016
Börjat i Kevas ledningsgrupp: 1.1.2024

Tidigare arbetserfarenhet: Skatteförvaltningen, HR, expert- och chefspositioner

Förtroendeuppdrag: -

Hobbyer: simning, gym, resor, matlagning 

 

 


Markus Mankin
förvaltningsdirektör,
ledningsgruppens sekreterare 


Födelseår:
1974
Utbildning:
jur.lic. (HU), ekon.mag. (Aalto-universitetet)
Börjat på Keva:
7.4.2015
Börjat i Kevas ledningsgrupp: 2015
 
Tidigare arbetserfarenhet
2012–2015: KT Kommunarbetsgivarna, arbetsmarknadsjurist
2006–2012: Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, jurist
2002–2006: Försäkringscentralen, jurist
1997–2002: Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, olika uppgifter

Förtroendeuppdrag: -

Hobbyer:
litteratur, musik, motion


Personalens representant
Birgitta Moisala
kundchef

Birgitta_Moisala.jpg

Arbetsgruppen för utveckling av arbetslivet 

Arbetsgruppen för utveckling av arbetslivet har till uppgift att stödja, utvärdera och utveckla Kevas tjänster och utvecklingsarbete som hänför sig till förstärkande av arbetsförmågan och minskande av risker i anslutning till arbetsförmågan hos arbetstagare i den offentliga sektorn.

För uppföljning och styrning av yrkesinriktad rehabilitering och invalidpensioner finns en separat underarbetsgrupp som utses av arbetsgruppen för utveckling av arbetslivet.

Kevas styrelse har utsett arbetsgruppen för utveckling av arbetslivet för sitt mandat. Ordförande är Jyväskylä stads personaldirektör Arja Aroheinä.

Sammansättning:

Personaldirektör
Mari Antikainen
Norra Savolax välfärdsområde

Personaldirektör
Arja Aroheinä (ordförande)
Jyväskylä stad

Arbetsmarknadsjurist
Kari Eskola
FOSU rf (statens och kyrkans personal)

Arbetsmarknadsombudsman
Jonas Fyrqvist
JAU ry

Vice verkställande direktör
Tapani Hellstén

Keva

Ledningens rådgivare
Keijo Karhumaa
JAU ry

Direktör, arbetsgivarkundrelationer och arbetsförmåga
Mikko Kenni
(arbetsgruppens sekreterare)
Keva

Chef för anställningsfrågor
Konstantin Laakkonen
Fosu sf

Konsultativ tjänsteman
Päivi Lanttola
Finansministeriet/Statens arbetsmarknadsverk

Chefsöverläkare
Tuula Metsä
Keva

Pensionsdirektör
Merja Paananen
Keva

Förhandlingsexpert
Jussi Rantanen
Sote rf

Intressebevakningsdirektör
Anne Sainila-Vaarno
Sote rf

Sakkunnig inom arbetslivsutveckling
Minna Salli
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Personaldirektör
Sinikka Valtonen
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Förhandlingschef
Ulla Westermarck
Kyrkostyrelsen

Tillsyn

Den allmänna tillsynen över Kevas verksamhet ankommer på det ministerium som ansvarar för kommunala ärenden, som är Finansministeriet.

Tillsynen över planeringen av finansieringsverksamheten och över placeringsverksamheten handhas av Finansinspektionen, som lämnar en berättelse till Finansministeriet över tillsynen.

Intern kontroll, riskhantering och intern revision 

Intern kontroll

Med intern kontroll avses alla de verksamhetssätt, system och metoder som Kevas styrelse och ledning tillämpar för att säkerställa att Kevas verksamhet är effektiv, ekonomisk och tillförlitlig samt att målen uppnås.

Den interna kontrollen är en process, med vars hjälp man strävar efter att säkerställa

  • att uppställda mål uppnås samt en ekonomisk och effektiv användning av resurser
  • den ekonomiska och övriga ledningsinformationens tillförlitlighet och riktighet
  • att lagar, bestämmelser och anvisningar följs samt att förvaltningsorganens beslut, interna planer och förfaringssätt iakttas.  

Riskhantering

Riskhanteringen utgör en central del av Kevas interna kontroll och med den avses identifiering, bedömning, begränsning och övervakning av de risker som förorsakas av verksamheten och som väsentligt är förknippade med den. Riskhanteringen inbegriper även en beredskapsplanering av kritiska funktioner, med vilken man tryggar en fortsatt ostörd verksamhet.

Det grundläggande målet för riskhanteringen är att utveckla Kevas verksamhet och processer samt att stödja uppnåendet av målen, så att de försäkrades och pensionstagarnas rättigheter kan tryggas under alla omständigheter.

Kevas mest centrala risker är förknippade med placeringsverksamheten och de operativa riskerna.

Läs mer om riskhanteringen: Kevas verksamhetsberättelser, bokslut och resultatmeddelanden

Intern revision  

Kevas interna revision utvärderar Kevas interna kontroll och ger utvecklingsförslag i anslutning till detta. Den interna revisionens verksamhet baserar sig på den verksamhetsplan för intern revision som Kevas styrelse årligen fastställer. Funktionen rapporterar till verkställande direktören och styrelsen.

Compliance-verksamhet på Keva

Det centrala i compliance-verksamheten är att fungera som ett verktyg för att antecipera inverkan av förändringar i författningar på Kevas verksamhet och för sin del säkerställa att hela organisationen har förutsättningar att iaktta lagar, myndighetsföreskrifter och Kevas interna regelverk.

Compliance-verksamheten har följande uppgifter:

  • anteciperar inverkan av förändringar i författningar
  • främjar iakttagandet av lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter
  • övervakar att Kevas egna instruktioner, anvisningar och principer iakttas samt rådgivning och anvisningar i anslutning till dem
  • deltar i riskhanteringen och projekt som främjar god förvaltningssed på Keva.

Kevas Compliance Officer ansvarar för att upprätthålla och utveckla Kevas oberoende compliance-verksamhet. Compliance Officers centrala uppgifter är att stödja styrelsen, ledningen och affärsverksamheten för att säkerställa att förvaltningen är tillförlitlig och att den interna övervakningen fungerar och är tillräcklig. Compliance fungerar underställd verkställande direktören och rapporterar regelbundet till styrelsen.

Det är alltid affärsverksamhetsenheterna och ledningen som ansvarar för att bestämmelserna iakttas. Compliance backar upp affärsverksamheten i detta arbete.

Insiderövervakning

Enligt 28–31 § i lagen om Keva ska Keva föra ett offentligt register över Kevas insider och de värdepapper som innehas av dem.

Med insider i Keva avses enligt lagen om Keva ordföranden och vice ordföranden för Kevas fullmäktige, ledamöterna och suppleanterna i styrelsen, verkställande direktören och dennes ställföreträdare. Också revisorerna och sådana anställda hos en revisionssammanslutning som har huvudansvar för revisionen av Keva betraktas som insider.

Insider är de Kevaanställda som har möjlighet att påverka beslut om placering av Kevas tillgångar eller som på annat sätt får tillgång till insiderinformation i sina arbetsuppgifter. Insider ska utöver sina egna innehav anmäla också sin närmaste krets innehav till insiderregistret.

Kevas insiderregister finns tillgängligt i Euroclears NetSire-tjänst.