Till pensionstagare

Information om arbete under tiden med pension, pensionsutbetalningsdagar, beskattning och arbetspensionskort.

På den här sidan hittar du:

''Min pension Min pension ''Pensionsutbetalningsdagar Pensionsutbetalningsdagar ''Checklista för ny pensionär Checklista för ny pensionär
''Arbetspensionskortet Arbetspensionskortet ''Pension och utlandet Pension och utlandet

Min pension

Du ser betalningsuppgifter om din pension, såsom pensionens brutto- och nettobelopp, skatteprocenten och kontonumret. Höj din skatteprocent, ändra kontonummer eller beställ ett intyg om pensionens belopp.

Följande pensionsutbetalningsdag

Kommunsektorn och välfärdsområden

Ons. 3 juli

FPA:s personal, kyrkan och Finlands Bank

Mån. 1 juli

Staten

Fre. 19 juli

När du funderar på att gå i pension

Det lönar sig att förbereda sig i god tid inför pensionen som medför en stor förändring. Den påverkar såväl din vardag som din ekonomi. Konkreta anvisningar och tips för pensioneringen finns på sidan Mot ett nytt livsskede.

Checklista för ny pensionär

Checklista för ny pensionär

Ska du gå i pension? Kolla vår checklista för ny pensionär: i den finns samlad information om vad du bör ta reda på och planera före pensioneringen.

Pension och utlandet

Pension som har tjänats in i olika länder söks på olika sätt. Pensionstagare som bor utomlands ska varje år meddela Keva sin adress.