Invalidpensionsavgift

Invalidpensionsavgiften är en del av den lönebaserade pensionsavgiftsprocenten för Kevas medlemssamfund och statliga arbetsgivare.

Arbetsgivarens invalidpensionsavgiftsprocent beräknas på förhand för följande år. Den faktureras utifrån betalda (anmälda) inkomster som en del av arbetsgivarens lönebaserade pensionsavgift.

Den genomsnittliga invalidpensionsavgiften motsvarar i praktiken den genomsnittliga invalidpensionsdelen i ArPL-avgiften i arbetspensionssystemet för den privata sektorn.


Ikoni-oranssi-info.jpg

Påverka invalidpensionsavgiften


Det bästa sättet att minska invalidpensionsavgiften är att uppmuntra arbetsgivaren att satsa på upprätthållande av arbetsförmågan och att söka lösningar på erbjudande av arbete till arbetstagare som är partiellt arbetsföra.

Pensionsavgiften beräknas enligt detaljerade beräkningsgrunder. (saadospalvelu.fi) Nedan beskrivs beräkningsgrundernas innehåll i huvuddrag. 

Så här beräknas invalidpensionsavgiften

Invalidpensionsavgiften beräknas per pensionssystem separat för Kevas medlemssamfund och de arbetsgivare som omfattas av statens pensionssystem.

Arbetsgivarens självriskgrad inverkar på beräkningen av andelen av invalidpensionsavgift. Självriskgraden fastställs på grundval av arbetsgivarens lönesumma. Vid beräkningen beaktas lönesumman för två år sedan: självriskgraden för år 2023 bestäms utifrån arbetsgivarens lönesumma för år 2021.

Stor arbetsgivare

  • Arbetsgivaren betraktas vid beräkningen av invalidpensionsavgiften som stor arbetsgivare när lönesumman överstiger den övre gränsen för självriskgraden.
  • Vid beräkningen av avgiften för 2023 ska lönesumman överstiga 35 160 000 euro.
  • De stora arbetsgivarnas självriskgrad är 100 %.

Medelstor arbetsgivare

  • Arbetsgivaren betraktas vid beräkningen av invalidpensionsavgiften som medelstor arbetsgivare när lönesumman understiger den övre gränsen för självriskgraden men överstiger den nedre gränsen.
  • Vid beräkningen av avgiften för 2023 ska lönesumman vara mellan 2 197 500 och 35 160 000 euro.
  • Medelstora arbetsgivares självriskgrad är mellan 1 och 99 %.

Liten arbetsgivare

  • Arbetsgivaren betraktas vid beräkningen av invalidpensionsavgiften som liten arbetsgivare när lönesumman understiger den nedre gränsen för självriskgraden.
  • Vid beräkningen av avgiften för 2023 ska lönesumman understiga 2 197 500 euro.
  • Små arbetsgivares självriskgrad är 0 %.

Självriskgrad.JPG