Dataskydd

Behandling av personuppgifter på Keva

Keva sköter pensionsärendena för kommunsektorns, statens, kyrkans och FPA:s personal. För att utföra sin uppgift behandlar Keva bland annat de försäkrades, pensionstagarnas samt övriga kunders och samarbetsparters personuppgifter.

På denna sida beskriver vi hur Keva behandlar personuppgifter i sin verksamhet.