Dataskydd

Behandling av personuppgifter på Keva

Keva sköter pensionsärendena för kommunsektorn, staten, kyrkan, FPA:s personal, Finlands Bank och välfärdsområdena. För att utföra sin uppgift behandlar Keva bland annat de försäkrades, pensionstagarnas samt övriga kunders och samarbetsparters personuppgifter.

På denna sida beskriver vi hur Keva behandlar personuppgifter i sin verksamhet.