Hur samarbeta med arbetsgivaren, företagshälsovårdsbolaget och Keva när en arbetstagare har problem med arbetsförmågan så att lösningen för arbetstagaren blir smidig.

På denna sida har vi för företagshälsovården samlat nyttiga länkar och information om förmåner i anslutning till processen för arbetsförmåga. Här finns även ytterligare information om hanteringen av stödprocessen för arbetsförmåga och om tidigt stöd.