Inlärningsmiljö

Aktuell information och verktyg för arbetsmiljöledning i Inlärningsmiljön

I Inlärningsmiljön finns högklassigt material för självständiga nätstudier om såväl strategisk arbetsmiljöledning som utveckling av arbetshälsan i organisationen. Du kan använda inlärningsmaterialet när och var som helst.

  • Målgrupp: Inlärningshelheterna har planerats särskilt med tanke på chefernas, personalförvaltningens och ledningens behov.

  • Vad innebär tjänsten? Inlärningsmaterialet ger dig stöd och verktyg för utvecklingen av personalens arbetsförmåga, upprätthållandet av arbetshälsan och utbildning av chefer. Inlärningshelheterna är kompakta och flera av dem kan avläggas flexibelt under arbetsdagen.

  • Tips: Den bästa nyttan får du när du reserverar tillräckligt lång tid för att ta del av innehållet men också för att diskutera och behandla frågorna tillsammans på arbetsplatsen.

Tjänsten är på finska. 

Så här tar du i bruk Inlärningsmiljön

Du kan använda inlärningsmaterialet när och var du vill. Du får tillgång till Inlärningsmiljön genom att beställa koder till den i webbtjänsten för arbetsgivare.

Du kan beställa användarrätt till vem som helst i din organisation. Du kan använda Inlärningsmiljön med alla terminaler, också mobilt – du behöver endast en webbläsare och ett användarnamn.

Inlärningshelheterna är kompakta och du kan genomföra flera av dem flexibelt under arbetsdagen. Du får dock den bästa nyttan om du utöver att studera innehållet också reserverar tillräckligt med tid för diskussioner och gemensamma samtal på arbetsplatsen.

Ta del av innehållet i tjänsten Inlärningsmiljö och ibruktagandet.