Pappersfri tjänst i nättjänsten Min pension

När du beställer pappersfri tjänst och elektroniska aviseringar i tjänsten Min pension, sparar du naturen och får dina dokument snabbare. Du får också uppgift till din e-post eller per sms alltid när vi har nya pensionsdokument till dig.

Beställ pappersfri tjänst och elektroniska aviseringar enligt följande:

  1. Identifiera dig i nättjänsten Min pension.
  2. Gå till sidan Mina uppgifter (klicka på ditt namn i övre högra hörnet på sidan på dator eller välj Mina uppgifter i menyn på mobil eller surfplatta).
  3. Uppge din e-postadress eller ditt telefonnummer.
  4. Beställ pappersfri tjänst.
  5. Välj i punkten Beställ elektroniska aviseringar om du vill få aviseringarna per sms eller e-post.

Tjänsten Min pension