Arbetslivsutvecklingspengar

Arbetslivsutvecklingspengar är en finansiering som Keva erbjuder för genomslagskraftig utveckling av arbetslivet för att stärka strategisk arbetsmiljöledning och bidra till att minska personalens risk för arbetsoförmåga.

Arbetslivsutvecklingspengar beviljas efter konkurrens och alla projektplaner bedöms enligt vissa bedömningskriterier.

Arbetslivsutvecklingspengar är en finansiering avsedd för projekt för utveckling av arbetslivet som genomförs av arbetsgivare i kommuner, samkommuner, kommunägda aktiebolag, landskap, välfärdsområden och den evangelisk-lutherska kyrkan.

Finansiering kan sökas i två omgångar under året. Anvisningar för ansökan och ytterligare inform-ation om ansökan publiceras på denna webbplats.

Arbetslivsutvecklingspengar 2024

År 2024 delas totalt 600 000 euro ut i arbetslivsutvecklingspengar. År 2024 kan utvecklingspengar sökas i två omgångar.

  • Ansökningstiden på våren har gått ut 12.4.2024 kl. 16.00. Besluten meddelas vecka 21. Projektmötet hålls på Keva 6.6.2024 som ett fysiskt möte. Vi skickar ytterligare information om evenemanget till de projektorganisationer som beviljats finansiering i samband med besluten.
  • Ansökningstiden på hösten börjar 3.6.2024 och går ut 20.9.2024 kl. 16.00. Besluten meddelas vecka 45. Projektmötet hålls på Keva 27.11.2024 som ett fysiskt möte. Vi skickar ytterligare information om evenemanget till de projektorganisationer som beviljats finansiering i samband med besluten.

Om du planerar ett utvecklingsprojekt, kan du vid behov kontakta din organisations kundchef på Keva. Du kan också kontakta produktägare Eeva-Liisa Nurmi eller servicespecialist Satu Ijäs. E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(snabel-a)keva.fi.