Pensionsutbetalningsdagar 2024

Vi betalar ut arbetspensioner följande dagar (bankdagar):

  • Pensionerna för kyrkligt anställda samt Folkpensionsanstaltens och Finlands Banks personal betalas ut den första vardagen i varje månad.
  • Kommunernas och välfärdsområdenas pensioner betalas ut den 3 dagen i varje månad och statens pensioner den 20. Om utbetalningsdagen infaller på en lördag, söndag eller helgdag finns pensionen i allmänhet på kontot föregående vardag.

Utbetalningsdagar för arbetspensioner kan inte överföras till föregående månad, eftersom rätten till pension uppstår månadsvis. Enligt pensionslagarna kan arbetspensioner endast betalas ut en gång per kalendermånad.

Om du inte har fått pensionen på ditt bankkonto senast kl. 9 på pensionsutbetalningsdagen, kolla på vår nyhetssida om det till exempel förekommer störningar i betalningsrörelsen mellan bankerna. Vi informerar om eventuella störningar i första hand på vår webbplats. Det lönar sig också att kolla den egna bankens eventuella störningsmeddelanden.

Se allmän information om utbetalning av pensioner: Checklista för ny pensionär

Alla pensionsutbetalningsdagar 2024