Då din arbetstagare går i pension eller börjar rehabilitering

När din arbetstagare ska söka pension eller yrkesinriktad rehabilitering, diskutera då följande ändringar tillsammans.

Styr arbetstagaren till tjänsten Min pension. Arbetstagaren sköter sina pensionsärenden enklast i nättjänsten där man kan

 • kolla sin pensionsålder
 • beräkna pensionsbeloppet i olika åldrar
 • kolla pensionsutdraget
 • söka pension eller yrkesinriktad rehabilitering samt skicka behövliga bilagor. 

Tjänsten Min pension

Arbetsgivarens uppgifter och blanketter som ska fyllas i

Arbetstagaren söker ålderspension

Arbetsgivarens uppgifter när en arbetstagare ska gå i ålderspension:

 1. Instruera dem som ska gå i ålderspension att säga upp sig minst en månad innan pensionen söks.
 2. Efter att arbetstagaren har sagt upp sig anmäler du i löneuppgiftsanmälan till inkomstregistret att anställningen avslutats. Det räcker med att uppgiften om att anställningen avslutats överförs från lönesystemet till inkomstregistret senast i samband med den sista löneutbetalningen.

Orsakerna till att Keva behöver uppgift om att anställningen avslutats så snart som möjligt:

 • Uppgiften om att anställningen avslutats behövs vid pensionsberäkningen. Därför ska uppgiften skrivas in i lönesystemet så fort som den är känd.
 • Då Keva känner till anställningens slutdatum när pensionsansökan inkommer behöver du inte svara på tilläggsfrågor, och pensionsansökan kan behandlas snabbare.
 • Om anställningens slutdatum inte finns i registret när pensionsansökan inkommer till Keva ber vi arbetsgivaren anmäla uppgift om avslutande direkt till inkomstregistret.

Ytterligare information

 

Arbetstagaren söker invalidpension eller yrkesinriktad rehabilitering

Det är bra om arbetsgivaren lämnar in blanketten ”Arbetsgivarens beskrivning av arbetstagarens arbete, arbetsförhållanden och hur personen klarar av arbetet” (Arbetsgivarens beskrivning) som bilaga till ansökan. Vi rekommenderar att arbetstagaren och arbetsgivaren fyller i blanketten tillsammans.

ikoni-vaaleansini-musta-OET.jpg

Arbetsgivare: Logga in i blanketten Arbetsgivarens beskrivning (Arbetsgivarens beskrivning av arbetstagarens arbete, arbetsförhållanden och hur personen klarar av arbetet)

 

Om du inte har möjlighet att använda e-blanketten kan du också skicka blanketten Arbetsgivarens beskrivning till Keva på papper med denna pdf-blankett: Arbetsgivarens beskrivning för ansökan om invalidpension eller yrkesinriktad rehabilitering (pdf)

Läs mer

Arbetstagaren söker delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd

Om arbetstagaren redan har fått ett förhandsbeslut om delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd ska hen ansöka om att utbetalningen av pensionen ska börja genom att anmäla om övergång till delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd.

Anmälan ska innehålla startdatum och uppgift om månadsinkomsten för deltidsarbetet som arbetsgivaren och arbetstagaren avtalat om.

Arbetstagaren lämnar anmälan enklast i tjänsten Min pension. Om arbetstagaren inte har möjlighet att använda tjänsten kan hen fylla i den anmälan som bifogats förhandsbeslutet och posta den till Keva.

Information till arbetsgivaren om delinvalidpension och partiellt rehabiliteringsstöd.pdf (59 kb)

Arbetstagaren söker arbetslivspension

Arbetsgivaren ska som bilaga till ansökan lämna in blanketten Arbetsgivarens beskrivning för arbetslivspension: ”Arbetsgivarens utlåtande om hur personen klarar av arbetet för arbetslivspension”.

ikoni-vaaleansini-musta-OET.jpg

 

Arbetsgivare: Logga in i blanketten Arbetsgivarens beskrivning för arbetslivspension

Om du inte har möjlighet att använda e-blanketten kan du också skicka blanketten Arbetsgivarens beskrivning till Keva på papper med denna pdf-blankett: Arbetsgivarens beskrivning av arbetstagarens arbete, arbetsförhållanden och hur personen klarar av arbetet (blanketten Arbetsgivarens beskrivning/arbetslivspension)

Läs mer: Arbetslivspension

Arbetstagaren är i arbetsprövning eller arbetsträning

När arbetsprövningen eller arbetsträningen har börjat fyller arbetsgivaren i blanketten Avtal om arbetsprövning/arbetsträning. Avtalet returneras först när arbetsprövningen eller arbetsträningen börjar.

 • Keva skickar först en länk till e-tjänsten för skyddade blanketter till chefen på arbetsprövnings- eller arbetsträningsplatsen som fyller i och godkänner avtalet. Chefen loggar in i blanketten med Suomi.fi-identifikation, till exempel med personliga nätbankskoder. Några andra koder eller fullmakter behövs inte.
 • Efter att chefen har fyllt i och godkänt avtalet får rehabiliteringsklienten ett meddelande från adressen noreply@keva.fi. I det finns en länk via vilken hen kan godkänna avtalet för egen del. Rehabiliteringsklienten loggar in i tjänsten för skyddade blanketter via länken med Suomi.fi-identifiering.
 • Efter att rehabiliteringsklienten har godkänt avtalet och skickat det till Keva får också rehabiliteringsklienten och chefen en kopia av det till sin e-post.
 • Anvisning: Så skickar jag blanketten Avtal om arbetsprövning eller arbetsträning via tjänsten för skyddade blanketter.pdf (86 kb)

ikoni-vaaleansini-musta-OET.jpg

 

Arbetsgivare: Logga in i blanketten Avtal om arbetsprövning/arbetsträning

 

När arbetsprövningen eller arbetsträningen avslutats fyller arbetsgivaren i blanketten Utlåtande om arbetsprövning/arbetsträning.

ikoni-vaaleansini-musta-OET.jpg

 

Arbetsgivare: Logga in i blanketten Utlåtande om arbetsprövning/arbetsträning 

 

Om du inte har möjlighet att använda e-blanketten kan du också skicka blanketten Utlåtande om arbetsprövning/arbetsträning (pdf) till Keva på papper.

Närmare uppgifter: arbetsprövning och arbetsträning

Förmånstagaren söker ekonomiskt stöd efter att en anhörig som varit kommunalt anställd har avlidit

Om förmånslåtarens arbetsgivare har ordnat ekonomiskt stöd via Keva kan de anhöriga söka ekonomiskt stöd. Sökanden kontaktar då förmånslåtarens sista arbetsgivare som fyller i förmånslåtarens anställningsuppgifter i ansökan. Man kan söka ekonomiskt stöd via tjänsten Min pension.

Meddelande om pensionsbeslut till arbetsgivaren

Arbetsgivaren får från Keva ett meddelande om pensionsbeslut när arbetstagaren beviljas en pension på grundval av arbetsoförmåga. I meddelandet uppges den beviljade pensionens slag samt start- och slutdag.

Meddelande skickas om följande pensionsslag (inkl. också beslut om förlängning):

 • invalidpension
 • rehabiliteringsstöd
 • delinvalidpension
 • partiellt rehabiliteringsstöd
 • arbetslivspension

Arbetsgivaren får inget meddelande om

 • ålderspension
 • partiell förtida ålderspension
 • förhandsbeslut om delinvalidpension, partiellt rehabiliteringsstöd eller arbetslivspension
 • avslagsbeslut om invalidpension.

Om meddelandet har uteblivit, kontakta då vår telefontjänst 020 614 2438.