Tilastot ja ennusteet

Tuotamme vuosittain runsaasti erilaisia tilastokoosteita ja analyysejä julkisen alan henkilöstöstä ja eläkkeistä. Tällä sivulla pääset tutustumaan ja perehtymään niiden tietoihin. Osa raporteista on pdf-tiedostoissa ja osa näytetään Power BI-sovelluksen avulla, jossa on mahdollista sortata tietoa tiedostoversiota dynaamisemmin.


Kysyttävää Kevan tilastoista tai ennusteista? Ota yhteyttä tilastot[at]keva.fi


Eläköitymisennuste 2022-2041

Näin julkinen ala eläköityy - arvio eläkkeelle jäävistä julkisen alan työntekijöistä

Eläköitymisennuste-raportin taulukoissa ja kuvioissa on kerrottu tällä hetkellä vakuutettuna olevan henkilöstön eläköityminen - eläköitymisennuste laskettu ensimmäistä kertaa myös kirkon työntekijöille. Eläköityminen on esitetty prosenttiosuuksina tämänhetkisestä henkilöstöstä.​​

Avaa alla oleva ennusteraportti koko näytölle klikkaamalla sitä.

Eläköitysmisennuste 2022.JPG

 

Työssä ja eläkkeellä julkisella sektorilla vuonna 2011 - 2020

Työssä ja eläkkeellä julkisella sektorilla -tutkimuksessa selvitettiin työnteon ja eläkkeen limittymistä valtiolla, kunta-alalla sekä kirkon ja Kelan palveluksessa. Tutkimusraportissa tarkastellaan, kuinka yleistä työn ja eläkkeen limittyminen on julkisella sektorin eläkejärjestelmissä ja minkälaisia taustoja henkilöillä on. Tarkastelussa ovat työkyvyttömyyseläkkeet ja vanhuuseläke. Tutkimus kattaa vuodet 2011–2020 tuottaen tietoa sekä muutostrendeistä että ajantasaisen kuvan viimeaikaisesta tilanteesta.

Tutkimusraportti: Työssä ja eläkkeellä julkisella sektorilla vuosina 2011 - 2020 (pdf)

Uutinen: Kunta-alan yleisimmissä ammateissa joka neljäs työskentelee vanhuuseläkkeen rinnalla

Blogikirjoitus, Janne Salonen: Työ vanhuuseläkkeen rinnalla on yleistymässä, mutta riittääkö se?

Kunta-alan, valtion ja kirkon eläkkeelle siirtyneet

Raporttiin on koottu keskeiset tilastot eläkkeelle siirtyneistä ja eläkkeelle siirtymisen trendeistä julkisella alalla vuosina 2022–2017.

Eläkkeelle siirtyneitä voi tarkastella mm. ammatin, sukupuolen ja ikäryhmän mukaan. Kunta-ala, valtio ja evankelis-luterilainen kirkko on eroteltu raportilla, mikä mahdollistaa myös eläkejärjestelmien vertailun.

Avaa alla oleva raportti koko näytölle klikkaamalla sitä.

imageviuve.png

Kunta-alan, valtion ja kirkon työeläkevakuutetut henkilöt

Raporttiin on koottu keskeiset tilastot työeläkevakuutetuista kunkin vuoden lopussa. Vakuutettuja voi tarkastella mm. ammatin, sukupuolen ja ikäryhmän mukaan. Kunta-ala, valtio ja evankelis-luterilainen kirkko on eroteltu raportilla, mikä mahdollistaa myös eläkejärjestelmien vertailun.

Avaa alla oleva PowerBi-raportti koko näytölle klikkaamalla sitä.

Kuva_Tilastot_Kunta-alan-valtion-ja-kirkon työeläkevakuutetut-henkilöt_2023-06-06.png

Kunta-alan henkilöstön keskeisiä tunnuslukuja hyvinvointialueille siirtyvien sekä kunnissa jatkavien näkökulmasta

Raporttiin on koostettu tietoja hyvinvointialueille siirtyvistä ja kunnissa jatkavasta henkilöstöstä. Raportissa käydään läpi työkykyjohtamisen tueksi tuotettuja tietoja Kevan kunta-alan vakuutetuista, eläköitymisennusteesta, eläkkeelle siirtyneistä, työkyvyttömyyden perusteista sekä kuvataan työvoiman tarveanalyysiä.

Avaa raportti koko näytölle klikkaamalla sitä.

image5m06e.png

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet julkisella alalla 2017-2021

Vuonna 2021 julkisen alan työntekijöistä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi noin 5 400 henkilöä. Työkyvyttömyyseläkkeiden kokonaismäärä pysyi edellisvuoden tasolla - eläkelajeittain lukumäärissä tapahtui kuitenkin muutoksia. Täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä oli viime vuonna lähes 10 % vähemmän kuin edellisvuonna. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden keski-iän nousu jatkui. Tuki- ja liikuntaelinperusteisten eläkkeiden määrä on laskenut tasaisesti viimeisen viiden vuoden aikana.

Avaa raportti koko näytölle klikkaamalla sitä.

PowerBI-kuva_Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet julkisella alalla.JPG

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet julkisella alalla 2016-2020 

Vuonna 2020 julkisen alan työntekijöistä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi noin 5 500 henkilöä. Mielenterveyssyyt sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat yleisimmät työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen perusteet valtion, kuntien ja kirkon työntekijöillä. Mielenterveysperusteisten työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on ollut viime vuosina kasvussa, mutta nyt mielenterveyssyistä alkaneiden eläkkeiden määrän kasvu on taittunut.

Avaa raportti koko näytölle klikkaamalla sitä.

PowerBI-kuva_Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet julkisella alalla.JPG

 

Eläköitymisennuste 2021-2040

Eläköitymisennuste-raportin taulukoissa ja kuvioissa on kerrottu tällä hetkellä vakuutettuna olevan henkilöstön eläköityminen. Eläköityminen on esitetty prosenttiosuuksina tämänhetkisestä henkilöstöstä.​​

  • Ennusteessa kuvataan vuoden 2019 kunta-alan ja valtiotyönantajien vakuutettujen arvioitu eläköityminen vuosina 2021-2040. ​
  • Eläköitymisennuste perustuu vuoden 2019 lopussa vakuutettuna olleiden ns. työ- ja virkasuhteisten tilanteeseen sekä vuoden 2021 alun organisaatiotilanteeseen. ​
  • Ennusteessa on huomioitu vanhuus-, työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyvät henkilöt. Vanhuuseläkkeet sisältävät varhennetut vanhuuseläkkeet, täydet työkyvyttömyyseläkkeet sisältävät kuntoutustuet ja osatyökyvyttömyyseläkkeet sisältävät osakuntoutustuet. Työuraeläkkeet sisältyvät täysiin työkyvyttömyyseläkkeisiin.​
  • Prosenttiosuudet on laskettu vertaamalla eläköityvien määrää vastaavaan edeltävänä vuotena palveluksessa 31.12. olevien henkilöiden joukkoon. ​
  • Uutinen: Joka kolmas kunnan ja valtion työntekijä eläkkeelle seuraavan kymmenen vuoden aikana

Avaa alla oleva ennusteraportti koko näytölle klikkaamalla sitä.

PowerBI-kuva_Näin kunta-ala eläköityy.JPG

 

Elälöitymisennuste_karttakuva_790x1000.jpg

Kunta-alan, valtion ja kirkon tilastopaketit

Julkiselta alalta siirtyi työkyvyttömyyseläkkeille viime vuonna yhteensä 5 800 työntekijää. Eniten työkyvyttömyyseläkkeelle jäätiin tuki- ja liikuntaelinsairauksien sekä mielenterveyssyiden vuoksi: kumpikin ryhmä kattoi noin kolmanneksen kaikista alkaneista työkyvyttömyyseläkkeistä.

 

Palomiesten tuki- ja liikuntaelinsairaudet tilastoina.pdf (880 kb)

Maakuntien kuntatyöntekijät

Maakuntien kuntatyöntekijät lukuina 2018.pdf (587 kb)

 

Kevan tutkimukset

Tilasto- ja ennustetietoja hyödynnetään myös Kevan tekemissä tutkimuksissa, joissa on monipuolista ja luotettavaa tietoa julkisen sektorin muutoksesta, työhyvinvoinnista ja sen johtamisesta sekä työkyvyn ylläpitämisestä.