Tillgänglighetsutlåtande

De digitala tjänster Keva tillhandahåller omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (Finlex.fi) (tillgänglighetslagen) i vilken det förutsätts att offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga. Detta innebär att webbplatsen ska uppfylla kriterierna på A- och AA-nivå enligt anvisningen Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

I praktiken betyder tillgänglighet att vem som helst lätt och smidigt ska kunna använda våra digitala tjänster trots funktionsbegränsningar. På Keva utvecklar vi tekniken, användbarheten och utseendet i tjänsterna samt innehållets begriplighet så att vi kan erbjuda alla användare bästa möjliga kundupplevelse.