Inkomstgränsen kan nu kollas i tjänsten Min pension

Pensioner Tjänster
Pensioner Tjänster

Om du får delinvalidpension, invalidpension, partiellt rehabiliteringsstöd eller rehabiliteringsstöd ser du nu din inkomstgräns i tjänsten Min pension.

Du ser din inkomstgräns på den nya sidan Inkomstgräns under pensionen i tjänsten Min pension.

Det är alltid din aktuella inkomstgräns som visas. Inkomstgränsen höjs i början av varje år med en lönekoefficient.

Tidigare kunde man endast kolla inkomstgränsen i pensionsbeslutet.

 

Inkomstgräns under pensionen.png

 

Vad betyder inkomstgräns?

De personer som får invalidpension har en inkomstgräns som uppger hur mycket de kan tjäna per månad vid sidan av pensionen.

Om arbetsinkomsterna överskrider inkomstgränsen under minst tre månader i rad kan pensionen lämnas vilande.