Asta hann förse alla åldersklasser från småbarn till åldringar med mat

Pensioner Kunderna berättar
Pensioner Kunderna berättar

Asta Väyrynens yrkeskarriär i måltids- och renhållningsuppgifter hos Kajana stad var lång innan hon gick i pension som 64-åring. Hon gillade branschen och Asta som ursprungligen hade gått i husmorsskola avlade också många tilläggsexamina. Som pensionär njuter hon mest av känslan av att inte ha bråttom. Visserligen sommarjobbar hon nu i sommar.

Asta gick i ålderspension som 64-åring i början av september 2019. Den målsatta pensionsåldern uppnådde hon redan i maj men fortsatte att arbeta ytterligare i ett par månader eftersom det för arbetets rytm var bättre att gå i pension lite senare.

Hon hann vara anställd hos samma arbetsgivare, Kajana stad, i 42 år och 8 månader. Asta belönades för sin långa yrkeskarriär med förtjänsttecknet Finlands vita ros av 1 klass på självständighetsdagen i fjol.

Via läroavtalsstudier vidare i yrkeskarriären

Asta inledde sin yrkeskarriär hos Kajana stad i januari 1977 som kokerska/städerska i ett daghem. I samma banor fortsatte hon hela sin yrkeskarriär, hon jobbade några år som kock i ett vårdhem i slutet av 1990-talet och senare i en mellanstadieskola och till sist 11 år i en grundskola.

- Jag har ibland skämtat att jag har försett alla åldersklasser från småbarn till åldringar med mat, skrattar Asta.

Asta utexaminerades ursprungligen från en husmorsskola och efter det har hon byggt på sitt kunnande kontinuerligt.

- I slutet av 1980-talet började jag studera för yrkesexamen som kock via läroavtal. I början av 2000-talet avlade jag specialyrkesexamen som storkökskock via läroavtal. Sedermera avlade jag ytterligare specialyrkesexamen som städarbetsledare, också det via läroavtal. Därtill studerade jag på 1990-talet på kvällarna till sömmare-artesan närmast för mitt eget höga nöjes skull - underligt så mycket energi man hade som ung!

- Jag har fått fint stöd av min arbetsgivare Kajana stad i mina studier. Jag har själv velat studera vidare och staden har gett mig goda möjligheter att göra det. Därtill har staden haft en egen chefsutbildning genom vilken man stött chefsarbetet, säger Asta.

Utbildningarna gav Asta kompetens för chefsuppgifter. Under 2000-talet var hon närmaste chef och ansvarade för måltider och renhållning. År 2012 lämnade hon helt det utförande arbetet och verkade efter det som chef för måltids- och renhållningspersonalen vid stadens skolor och daghem.

- Min sista titel i jobbet var områdeschef. Tillsammans med min kollega hade vi över 100 medarbetare, jag ansvarade för städservicen och hon för måltidssidan. Vi delade arbetsrum. Min arbetskamrat fortsatte mitt arbete efter det jag gick i pension, dvs. de sista åren i jobbet var samtidigt en överföring av tyst kunskap till henne.

Det var angenämt att arbeta, men det är trevligt att vara pensionerad

Asta tyckte om sitt arbete hela tiden.
- Inte hade jag någonsin någon större lust att gå i pension, konstaterar Asta.

När pensionsåldern närmade sig räknade Asta för sig själv ut olika pensionsalternativ med hjälp av pensionskalkylatorerna i Kevas tjänst Dina pensionsuppgifter. Hon sökte också pension via webbtjänsten och fick beslutet snabbt, genast dagen efter att hon skickat in ansökan.

Pensioneringen gick som av sig själv.

- Först blev jag på semester och det kändes bara som semester. På hösten när skolorna började och därmed jobbet hade börjat kändes det skönt att inte längre behöva gå till jobbet på morgnarna. Till en början hade jag nog ledsamt efter mina arbetskamrater, speciellt min kollega som jag delade rum med, säger Asta.

Asta njuter speciellt av långsamma morgnar när hon inte behöver ta sig någonstans. Det minskar också sömnstressen.

- Det känns lugnt när man vet att man i lugn och ro kan sova längre på morgonen om man inte råkar få sömn genast på kvällen.

- Min man var redan pensionerad så i början funderade jag på hur vardagen riktigt ska löpa, men också det gick rätt lätt. På dagen kan jag idka någon hobby på medborgarinstitutet. Och jag är inte så trött på kvällarna.

Asta sjunger i kör, dansar och sysslar med olika sömnadsarbeten, dessutom läser hon mycket. På somrarna är odlingslotten en speciellt kär hobby.

Sommarjobb som pensionerad

Den här sommaren jobbar Asta emellertid igen.

- Jag jobbar heltid hela sommaren dvs. 2,5 månader i sjukhusets kök. Inte tog jag jobbet på grund av lönen utan mera på grund av omväxlingen. Sjukhusvärldens kök hade jag ännu inte upplevt. Det för igen med sig lite mera energi i tillvaron, säger Asta.

Asta är öppen för kommande arbetstillfällen, så någonting smått kan hon göra om det behövs.

- I vintras tog jag ett kort vikariat på en vecka på renhållningssidan, men på grund av artros i händerna kan jag inte riktigt jobba någon längre tid.

Det lönar sig inte att planera pensionstiden alltför noggrant

Astas råd till dem som ska gå i pension är att det lönar sig att vänta på pensionstiden med öppet sinne.

- Jag tycker inte att det lönar sig att ha alltför stora förväntningar på sig själv, att sedan när man är pensionerad ska man göra det eller det. Det lönar sig inte att genast skapa brådska och exakta tidtabeller åt sig. Det lönar sig att kolla in den nya hemmavardagen i lugn och ro och se hur mycket man på riktigt hinner göra under dagarna.

- Och innan man går i pension är det bra om man har någonting annat i livet än arbetet. Det är bra om man hittar någon hobby som man sedan kan fortsätta med som pensionerad, tipsar Asta.