Avsnittet Meddelanden i webbtjänsten för arbetsgivare är en säker servicekanal för arbetsgivarna

Arbetsgivarens anvisningar Tjänster
Arbetsgivarens anvisningar Tjänster

När du behöver råd eller sköter ärenden till exempel i anslutning till pensionsavgifter eller användningen av Kevas tjänster, lönar det sig att skicka frågorna via avsnittet Meddelanden i webbtjänsten för arbetsgivare.

Avsnittet Meddelanden är en säker kanal för att skicka och ta emot information. Via tjänsten når du de rätta experterna via en enda adress oavsett ämnet för ditt meddelande. Därtill sparas meddelandena och dokumenten i meddelandetjänsten i två års tid så det är lätt att återgå till dem senare.

Varför använda avsnittet Meddelanden?

E-tjänsterna underlättar och påskyndar skötseln av pensionsärenden och övriga ärenden med Keva och de rekommenderas också på grund av informationssäkerheten.

I avsnittet Meddelanden

  • finns meddelandena plus bilagor tillgängliga centralt i två års tid, i stället för att hamna i personliga brevlådor.
  • kan flera personer läsa meddelandena med Suomi.fi-fullmakter, vilket underlättar kommunikationen när kontaktpersonerna är frånvarande.
  • styrs meddelandena via en enda adress till den person på Keva som bäst känner till ditt ärende.
  • sparar du tid när överlappande meddelanden minskar och hittar lätt tidigare konversationer om samma ämne.

Användning av avsnittet Meddelanden med Suomi.fi-fullmakter

Webbtjänsten för arbetsgivare används med Suomi.fi-fullmakter. Användningen av avsnittet Meddelanden beror alltså på hurdana fullmakter du har för webbtjänsten. Vissa ämnesområden i meddelandetjänsten syns och kan användas av alla medan några ämnesområden är begränsade för vissa fullmakter. På så sätt säkerställs det att till exempel meddelanden som innehåller personuppgifter endast kan skickas och tas emot av de personer i din organisation som har rätt att behandla personuppgifter.

Kolla här med vilka Suomi.fi-fullmakter du kan sköta ärenden i avsnittet Meddelanden:
Suomi.fi-fullmakter_och_meddelanden.pdf

Vill du veta mer om avsnittet Meddelanden?

Om du har frågor om användningen av webbtjänsten för arbetsgivare, Suomi.fi-fullmakter eller avsnittet Meddelanden, kontakta då din egen kundchef eller kevapalvelu(snabel-a)keva.fi.

Om du ännu inte använder nättjänsten, kolla anvisningarna för registrering på vår webbplats.