Den lägsta pensionsåldern för personer födda 1957 är 63 år 9 månader

Pensioner
Pensioner

Är du född 1957? Då är din allmänna lägsta pensionsålder 63 år 9 månader. Om du har en yrkesbaserad pensionsålder stiger den också. En eventuell personlig pensionsålder ändras emellertid inte. Du kan i samtliga fall fortsätta att arbeta efter din pensionsålder och tjäna in mer pension.

Det finns inte längre någon allmän ålder för ålderspension utan varje årskull har en egen pensionsålder. För personer födda 1957 är den lägsta pensionsåldern 63 år och 9 månader. De som är födda 1958 har en tre månader högre pensionsålder, dvs. 64 år.

- Pensionsåldern ändras på samma sätt fram till årskullen 1961. Pensionsåldern för personer födda 1962–1964 är 65 år. Pensionsåldern för yngre personer än så fastställs senare utifrån den förväntade livslängden, säger Kevas pensionsdirektör Eija Korhonen.

Hur får jag veta min egen pensionsålder?

Du kan kolla din pensionsålder enkelt i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

- Gå och kolla pensionsåldern senast när det börjar bli aktuellt med pensionering. Samtidigt lönar det sig att kolla att uppgifterna i pensionsutdraget är korrekta. Din pension beräknas på basis av uppgifterna i pensionsutdraget, säger Eija Korhonen.

Också den yrkesbaserade pensionsåldern stiger

Du kan ha en yrkesbaserad pensionsålder om du ha arbetat i ett visst yrke, såsom lärare eller polis. Den yrkesbaserade pensionsåldern är ofta betydligt lägre än den lägsta pensionsåldern för årskullen.

Om din gällande yrkesbaserade pensionsålder uppnås 2020, är din nya pensionsålder 9 månader högre än tidigare. Om pensionsåldern uppnås 2021 stiger den med ett år. Den yrkesbaserade pensionsåldern kan emellertid inte bli högre än den lägsta pensionsåldern för den egna årskullen.

Den personliga pensionsåldern ändras inte

Du kan ha en personlig pensionsålder om du har arbetat i den offentliga sektorn redan före 1993 och arbetet har fortsatt utan avbrott fram till den personliga pensionsåldern.

Den personliga pensionsåldern är ofta högre än den allmänna lägsta pensionsåldern. Det är i allmänhet dock ekonomiskt sett mer lönsamt att fortsätta att arbeta fram till den personliga pensionsåldern. Om du går i pension efter att ha uppnått din lägsta pensionsålder, beräknas den pension som intjänats i den offentliga sektorn före 1995 med en lägre intjäningsprocent än i det fall att du går i pension i din personliga pensionsålder. Då har du inte heller rätt till tilläggspension.

Fortsättning i arbete efter pensionsåldern ger mer pension

I pensionskalkylatorn i tjänsten Dina pensionsuppgifter ser du hur pensionsbeloppet påverkas om du fortsätter att arbeta.

- Man är inte tvungen att gå i pension efter att man uppnått den egna pensionsåldern utan man kan fortsätta att arbeta så länge som man vill och så länge det finns arbete. Man tjänar in pension av arbete fram till 68 års ålder, så att ju längre man jobbar, desto större blir pensionen, säger Eija Korhonen.

Sök pension i tjänsten Dina pensionsuppgifter

Sök pension via tjänsten Dina pensionsuppgifter. Största delen av dina uppgifter finns där förifyllda, så det går enkelt och snabbt att fylla i ansökan. Du får också pensionsbeslutet snabbare.

Sök ålderspension tidigast två månader före pensioneringen.
Kom överens med din arbetsgivare om de ärenden som hänför sig till pensioneringen och avslutandet av anställningen innan du gör pensionsansökan.

- Vi rekommenderar att du säger upp dig minst en månad innan du söker ålderspension, alltså 2–3 månader innan du ska gå i pension. På så sätt blir övergången till pension smidigare. Din anställning måste nämligen ha upphört innan pensionen kan börja, säger Eija Korhonen.