Får man en avisering per e-post om arbetsgivarens uppgifter som publicerats i webbtjänsten för arbetsgivare?

Keva Tjänster
Keva Tjänster

Vi riktar igen ett stort tack till våra arbetsgivarkunder för den respons vi fått på arbetsgivarnas servicekanaler och digitala tjänster. Nedan har vi samlat svar på de frågor som ställts.

Tjänsten Nyckeluppgifter

Kundens respons: Enkätlistan öppnas inte i Nyckeluppgifter. Vi har en pågående enkät och det här leder till osäkerhet om huruvida den lyckas. Det var krångligt att ta i bruk Nyckeluppgifter.

Vår kundtjänst svarar: Tack för responsen. Vi beklagar detta. För att ta i bruk tjänsten Nyckeluppgifter behövs den personliga Suomi.fi-fullmakten Registrering i pensionsförsäkrarens tjänster. Tjänsten tas i bruk i organisationen genom att man godkänner användningsvillkoren för tjänsten i webbtjänsten för arbetsgivare. Vid problem med ibruktagandet eller användningen av tjänsten Nyckeluppgifter lönar det sig att kontakta den egna kundchefen eller rådgivningen för arbetsgivarkunder: kevapalvelu[snabel-a]keva.fi. Vi hjälper dig gärna med användningen av tjänsterna! Under hösten har vi i tjänsten Nyckeluppgifter också publicerat omfattande anvisningar som stöd för användningen.

Kundens respons: Tjänsten är tydlig, lätt att använda och omfattande.

Vår kundtjänst svarar: Tack för responsen. I tjänsten Nyckeluppgifter finns forskningsdata och statistik om våra arbetsgivarkunders personal, kostnaderna för arbetsoförmåga samt om utfall och prognoser avseende yrkesinriktad rehabilitering och pensionering. I avsnittet Enkäter finns färdiga personalenkäter för bedömning av den verksamhet som stöder arbetshälsan och arbetsförmågan.

Pensionsavgifter

Kundens respons: Det är jättebra att uppgifterna när som helst kan granskas i tjänsten. Kunde man få en avisering till e-posten när årsberäkningen och prognoserna för pensionsavgifterna har publicerats? På så sätt skulle man slippa kolla varje dag om de redan har publicerats.

Vår kundtjänst svarar: Tack för responsen! Vi undersöker i samband med den fortsatta utvecklingen av tjänsten om det är möjligt att införa aviseringar om information som publicerats i tjänsten.

Kundens respons: Man tycks inte alltid komma direkt tillbaka till exempel till avgifter när man är på sidan Arbetsgivarens uppgifter.

Dessutom avbryts sessionen helt om man byter företag. De här tekniska störningarna är ohållbara. På grund av tekniska störningar kunde grunderna för fakturorna över huvud taget inte ses. Där visades inte heller någon info om när störningen är över.

Vår kundtjänst svarar: Tack för responsen. Du kommer till olika avsnitt i webbtjänsten för arbetsgivare lättast från förstasidan. När du är på sidan Arbetsgivarens uppgifter kommer du till förstasidan genom att klicka på husikonen i vänstra kanten.

Suomi.fi-identifieringen, alltså stark autentisering som införts i alla myndighetsärenden har tyvärr lett till ytterligare steg i inloggningen, vilket märks i synnerhet vid byte av arbetsgivare. Uppe till höger i avsnittet Pensionsavgifter finns länken Byt arbetsgivare, via vilken du kommer till sidan för Suomi.fi-identifikation och val av företag. Efter det öppnas direkt förstasidan i webbtjänsten för arbetsgivare eller sidan Val av representation beroende på om samma FO-nummer har flera försäkringar.

Kundens respons: Webbplatsen är jättekrånglig, man hittar ingenting och det är svårt att ta kontakt. Jag behövde ett utdrag om pensionsförsäkringsavgiften.

Vår kundtjänst svarar: Tack för responsen. Vi beklagar att du inte hittade den information du sökte. Vi har nyligen infört en ny funktion som vi hoppas att i fortsättningen ska göra det enklare att beställa ett intyg om pensionsavgifter. På förstasidan i avsnittet Pensionsavgifter finns ikonen Beställ intyg om betalda pensionsavgifter och på den sida som öppnas när man klickar på den kan du välja om du vill ha intyget på svenska eller finska. Intyget i pdf-format bildas när du klickar på knappen Ladda ned intyg.

Kundens respons: Bilagan till kreditfakturan var inte tillgänglig.

Vår kundtjänst svarar: I detta nu är uppgifterna på sidan Grunder för pensionsavgifterna och bilagor till fakturan sorterade så att först visas alla uppgifter om den slutliga lönebaserade pensionsavgiften i fallande ordning och först efter det bilagorna till rättelsefakturorna för den lönebaserade pensionsavgiften.

Om alla publicerade bilagor för den lönebaserade pensionsavgiften inte ryms på en sida får du fram mer publicerade uppgifter genom att klicka på pilen (>) till höger nertill på sidan. Du kan också söka grunderna för rättelsefakturan med fakturans kod på sidan Inkomster på basis av vilka den lönebaserade avgiften fakturerats - omfattande sökning. Vi beaktar din kommentar vid utvecklingen av sidorna.

Webbtjänsten för arbetsgivare

Kundens respons: Förstasidan kunde med tanke på sökning vara tydligare, nu måste man söka och fundera var man kan hitta de uppgifter man behöver. Efter att rätt punkt har hittats är det lätt att använda tjänsten.

Kevas kommentar: Tack för responsen, vi ska beakta detta när vi utvecklar tjänsten.

Kundernas respons:

Det är lätt att hitta information bl.a. om pensionsavgifter.

Jag hittade den information jag sökte i webbtjänsten för arbetsgivare.

Jag kunde lätt hitta de uppgifter som jag sökte.

Vår kundtjänst svarar: Tack för responsen! Det är trevligt att höra att det gick smidigt att sköta ärendena!

Kundens respons: Jag har valt svenska i min kontakt med Keva men ändå kommer jag alltid in på finska. Varför måste jag välja svenska så fort jag byter sida? Loggar jag in och väljer svenska bör det vara så på varje sida.

Vår kundtjänst svarar: Tack för din respons. Det språk på vilket sidorna visas bestäms av språket i din webbläsare. Om du har svenska som språk i webbläsaren så är språket svenska också i webbtjänsten för arbetsgivare.

Kundens respons: Tydligt användargränssnitt. Det är emellertid inte klart hur meddelanden ska behandlas. Ett inkommet meddelande såg ut att vara ett automatiskt meddelande och det är inte klart hur det ska behandlas.

Vår kundtjänst svarar: Tack för responsen. Responsen gällde en begäran om slutdatum som hade skickats till avsnittet Meddelanden. Begäran skickas när en pensionsansökan börjar behandlas även om slutdatumet är långt i framtiden. Keva får uppgiften då den anmäls i tid till inkomstregistret.

Kundens respons: Webbtjänsten är lätt att använda och tydlig. Det är ändå lite svårt att veta när jag ska välja arbetsgivartjänsten, Nyckeluppgifter eller Inlärningsmiljön. Till exempel koderna till Inlärningsmiljön beställs via arbetsgivartjänsten.

Vår kundtjänst svarar: Tack för responsen. De uppgifter som gäller arbetsgivaren – Nyckeluppgifter, statistik, enkäter, uppgifter om pensionsavgifter – finns i webbtjänsten för arbetsgivare.

Tjänsten Inlärningsmiljö och spelet Vägar till arbetsförmåga är däremot separata tjänster utanför webbtjänsten för arbetsgivare och inloggningen till dem sker också separat. Endast koderna till dem beställs via webbtjänsten för arbetsgivare.

På så sätt är det lättare att ta i bruk tjänsterna i fråga och dessutom kan man undvika till exempel separat identifiering eller separata användarrätter som krävs för handläggningen av arbetsgivarspecifika uppgifter i webbtjänsten för arbetsgivare.

Kundens respons: Enligt meddelandet skulle serviceavbrottet börja kl. 15.00. Tjänsten var dock inte tillgänglig heller kl. 13.54.

Vår kundtjänst svarar: Tack för responsen. Vi beklagar att du fick logga in i onödan. Vi strävar efter att informera om klockslagen för serviceavbrotten så exakt som möjligt.