För personer födda 1959 är den lägsta pensionsåldern 64 år 3 månader

Pensioner
Pensioner

Är du född 1959? Då är din lägsta pensionsålder 64 år 3 månader. Om du har en yrkesbaserad pensionsålder stiger den också. En eventuell personlig pensionsålder ändras emellertid inte. Du kan i samtliga fall fortsätta att arbeta efter din pensionsålder och tjäna in mer pension.

Är du född 1959? Då är din lägsta pensionsålder 64 år 3 månader. Om du har en yrkesbaserad pensionsålder stiger den också. En eventuell personlig pensionsålder ändras emellertid inte. Du kan i samtliga fall fortsätta att arbeta efter din pensionsålder och tjäna in mer pension.

Det finns inte längre någon allmän ålder för ålderspension utan varje åldersklass har en egen pensionsålder. För personer födda 1959 är den lägsta pensionsåldern 64 år 3 månader, och de når den år 2023 eller 2024.

För personer födda 1960 är pensionsåldern tre månader högre, dvs. 64 år 6 månader.

- Pensionsåldern ändras på samma sätt fram till åldersklassen 1961. Pensionsåldern för personer födda 1962–1964 är 65 år. Pensionsåldern för yngre personer än så fastställs senare utifrån den förväntade livslängden, säger Kevas pensionsdirektör Eija Korhonen.

Också den yrkesbaserade pensionsåldern stiger

Du kan ha en yrkesbaserad pensionsålder om du har arbetat i ett visst yrke, såsom lärare eller polis. Den yrkesbaserade pensionsåldern är ofta betydligt lägre än den lägsta pensionsåldern för åldersklassen.

Om du har en gällande yrkesbaserad pensionsålder och om du enligt de bestämmelser som var i kraft före pensionsreformen 2017 hade nått den år 2023, kommer din yrkesbaserade pensionsålder att stiga med ett år och sex månader. Den yrkesbaserade pensionsåldern kan emellertid inte bli högre än den lägsta pensionsåldern för den egna åldersklassen.

Den personliga pensionsåldern ändras inte

Du kan ha en personlig pensionsålder om du har arbetat i den offentliga sektorn redan före 1993 och arbetet har fortsatt utan avbrott fram till den personliga pensionsåldern.

Den personliga pensionsåldern är i allmänhet högre än den allmänna lägsta pensionsåldern. Det är i allmänhet dock ekonomiskt sett mer lönsamt att fortsätta att arbeta fram till den personliga pensionsåldern. Om du går i pension efter att ha uppnått din lägsta pensionsålder, beräknas den pension som intjänats i den offentliga sektorn före 1995 med en lägre intjäningsprocent än i det fall att du går i pension i din personliga pensionsålder. Då har du inte heller rätt till tilläggspension.

Hur får jag veta min egen pensionsålder?

Du kan kolla din pensionsålder enkelt i tjänsten Min pension.

- Kolla gärna pensionsåldern senast när pensioneringen närmar sig.

- Samtidigt lönar det sig att kolla att uppgifterna i pensionsutdraget är korrekta. Pensionen beräknas på basis av uppgifterna i pensionsutdraget, säger Eija Korhonen.

Fortsättning i arbete efter pensionsåldern ger mer pension

I pensionskalkylatorn i tjänsten Min pension ser du hur pensionsbeloppet påverkas om du fortsätter att arbeta.

- Man är inte tvungen att gå i pension efter att man uppnått den egna pensionsåldern utan man kan fortsätta att arbeta så länge som man vill och så länge det finns arbete. Personer födda 1959 tjänar in pension av arbete till och med fram till 69 års ålder, så att ju längre man jobbar, desto större blir pensionen, säger Eija Korhonen.

Sök pension i tjänsten Min pension

Det lönar sig att söka pension elektroniskt via tjänsten Min pension. Största delen av dina uppgifter finns där förifyllda, så det går enkelt och snabbt att fylla i ansökan. Du får också pensionsbeslutet snabbare.

Sök ålderspension tidigast sex månader före pensioneringen.

Kom överens med din arbetsgivare om de ärenden som hänför sig till pensioneringen och avslutandet av anställningen innan du gör pensionsansökan.

- Vi rekommenderar att du lämnar ett meddelande om uppsägning till din arbetsgivare minst tre månader innan pensionen ska börja. På så sätt blir övergången till pension smidigare. Din anställning måste nämligen ha upphört innan pensionen kan börja, säger Eija Korhonen.

Ta del av sidan Mot ett nytt livsskede

Vad innebär pensionering ekonomiskt och psykiskt? Vad borde man tänka på före pensionsåldern?

Ta en titt på sidan Mot ett nytt livsskede. Där finns tips för planering av pensioneringen och information om hurdana förändringar pensioneringen för med sig i livet.

Som stöd för planeringen av förändringen finns på sidan en video där sakkunnigläkare Hanna Joensuu berättar om förberedelserna inför pensioneringen, vikten av att upprätthålla funktionsförmågan och om olika saker som ger livet extra mening.