Heli arbetade under hela sin karriär i den offentliga sektorn - som pensionär har man tid att ta det lugnt

Pensioner Kunderna berättar
Pensioner Kunderna berättar

Heli Wilkman gick i ålderspension i början av augusti 2018 när hon uppnått sin personliga pensionsålder. Hon hann arbeta på många arbetsplatser i den offentliga sektorn, som vårdare av utvecklingshämmade, hemtjänstledare, föreståndare för servicecentral och i uppgifter inom personalförvaltning. Bäst med pensioneringen är enligt henne att all tid är ens egen och att man inte behöver stressa.

Heli Wilkman är hemma från Kuusankoski, men största delen av sitt liv har hon bott i Borgå. Hon har arbetat i många uppgifter i den offentliga sektorn och fortbildat sig genom hela sin karriär.

- Jag skrev studenten 1972 i Kuusankoski och studerade först till skötare av psykiskt efterblivna. Efter det jobbade jag som vårdare av utvecklingshämmade i Kuusankoski, Sotkamo, Vichtis och Borgå i ungefär sju år och bildade familj, berättar Heli.

- Sedan studerade jag till socialhandledare och utexaminerades 1990. Jag började som hemtjänstledare i Borgnäs och övergick därifrån till tjänsten som föreståndare för Äppelbackens servicecentral i Borgå. Vid sidan av arbetet tog jag senare också socionomexamen (YH). Jag har också gått på kortare kommunikationsutbildningar och chefsutbildningar vid sidan av arbetet.

Heli-Wilkman.png

Heli arbetade vid Borgå stads personalförvaltning från år 1999. Hon blev pensionerad från uppgiften som personalledningsplanerare vid Borgå stad i augusti 2018.

I jobbet har det varit en lycka att inleda och utveckla ny verksamhet

Under sina år i arbetet jobbade Heli i den offentliga sektorn.
- Jag hade turen att få inleda och utveckla ny verksamhet på många arbetsplatser. Jobbet som hemtjänstledare i Borgnäs var helt nytt. Äppelbackens servicecentral grundades när jag började jobba där och också det var en ny uppgift. I Borgå började jag först på personalförvaltningen i ett nytt tidsbundet jobb som projektarbetare för att fundera på stadens omplaceringar, berättar Heli.

Omplaceringar var nödvändiga i Borgå därför att många uppgifter hotades av nedläggning på grund av depressionen. När depressionen var över ändrades fokus för uppgiften och man började söka nya arbetsuppgifter för partiellt arbetsföra. Heli samarbetade både med företagshälsovården och Keva. Arbetet var inte lätt, en omplacering kräver mycket arbete.

- I Borgå ändrades fokusområdet för mitt jobb med tiden, till exempel skötte jag personalinformationen och planerade interna utbildningar. Det var fint att arbetsgivaren lät mig utveckla arbetet i enlighet med mina egna intressen. Jobbet vid personalförvaltningen var verkligen intressant också därför att jag fick ha att göra med stadens alla sektorer och träffa många människor från olika branscher. Det jobbet tröttnade jag aldrig på.

Heli tyckte att Borgå stad var en bra arbetsgivare och hon trivdes fint. Enligt henne är en väsentlig faktor för trivsel på arbetsplatsen att man där kan tala om alla möjliga saker.

- Problemsituationer löstes oftast snabbt och jag fick också stöd av cheferna och arbetskamraterna. Det är också mycket viktigt att man på arbetsplatsen kan ta upp svåra saker om det behövs. Det har jag märkt både som chef och som medarbetare. Chefsjobbet är ett jobb där man inte lätt kommer undan, säger Heli.

Helis sammanfattning är att hon har ett allt som allt intressant arbetsliv bakom sig eftersom hon fått göra allt möjligt.

- Jag tyckte också om jobbet med de äldre, det egna arbetet var trevligt när det utöver förvaltningen också innebar praktiskt arbete.

Mjuklandning i ålderspension via deltidspension

Heli gick i ålderspension i början av augusti 2018 när hon uppnått sin personliga pensionsålder. Före det var hon deltidspensionerad i cirka ett år då hon arbetade 60 % och var pensionerad 40 %.

- Jag hörde till de sista som ännu hann gå i deltidspension. Jag tyckte det var ett bra arrangemang. På jobbet gick det bra att fördela arbetet, min arbetsbörda minskade på riktigt så jag blev inte tvungen att jobba lika mycket som tidigare på kortare arbetstid. Min man hade varit pensionerad redan en tid så det var trevligt när vi fick mera tid tillsammans, säger Heli.

Innan Heli sökte pension räknade hon många gånger ut sitt pensionsbelopp i pensionskalkylatorn i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

- Jag räknade naturligtvis ut pensionsbeloppet redan innan jag gick i deltidspension. Pensionskalkylatorerna i Kevas tjänst är verkligen fiffiga och lätta att använda och ger exakta uppgifter om pensionsbeloppet utifrån de egna uppgifterna.

- Att söka pension i tjänsten Dina pensionsuppgifter var verkligen enkelt, jag kunde inte genast tro att det var så enkelt som det var. Jag ringde ännu efteråt till Kevas pensionsrådgivning och frågade om det faktiskt gick så här. Där bekräftade man sedan att ansökan var riktigt rätt ifylld och hade kommit fram till Keva. Riktigt samma dag fick jag inte pensionsbeslutet eftersom det tog lite längre tid att räkna inkomsterna under deltidspensionen, berättar Heli.

Som pensionerad får man göra vad man vill

Heli tyckte inte det var svårt att gå i pension.
- Att ta farväl av människorna och den sista dagen på jobbet var naturligtvis lite vemodigt. Själva pensioneringen var inte svår. Jag har inte saknat arbetslivet. Jag hade en känsla av att ha gjort vad jag kunnat på jobbet och att där nu finns yngre människor som kan och klarar sig bra. Jag har alltid skrattat att det som jag mest saknar från jobbet är snabba dataförbindelser och helpdesken!

Tiden som pensionerad har för Heli gått utan stress.
- Nu får man göra vad man vill och när man vill. Före coronaviruset tyckte min man och jag om att resa – det bästa med att resa när man är pensionerad är att man kan fara när man vill och inte när alla andra också är lediga.

- Lite deltar jag i föreningsverksamhet, bland annat i Arbetstagarseniorer i Borgå rf, där träffar man gamla arbetskamrater. Dessutom strävar jag efter att röra på mig – cykla, jogga och gymnastisera. Det är helt bäst när man är pensionerad och kan gå ut på dagtid – när man kan vara ute medan det är ljust också på vintern, säger Heli glatt.

- Jag tillbringar tid med mitt barnbarn och hjälper till med skötseln. Jag njuter i fulla drag av den tiden. Jag hjälper också min ålderstigna 93-åriga mor när hon behöver det.

Heli har också arbetat en del när hon varit pensionerad. Hon har tagit enstaka arbetspass i hemservice för äldre för en privat hemservicefirma.

- Jag har sagt att om ingen yngre vikarie kan hittas så kan jag komma och jobba vid behov. Under coronatiden har jag också gjort några pass som FRK:s butikshjälp.

Heli har inga allmängiltiga råd för dem som funderar på pension.
- Att gå i pension beror på hur arbetsorienterad man är, det beror helt på personen i fråga, det lönar sig att lyssna på sig själv. Om det alls känns som att man ännu inte vill gå i pension lönar det sig att fortsätta jobba.

- När man väl har gått i pension ska man ta det riktigt lugnt, som pensionerad är ju all tid ens egen! Man kan för en gångs skull slöa helt i fred. Ett av glädjeämnena när man är pensionerad är att om man inte orkar göra någonting i dag, så kan man göra det i morgon i stället, säger Heli glatt.