Inlärningsspelet Vägar till arbetsförmåga ger arbetsmiljöledningen en gemensam riktning

Arbetsförmåga Tjänster
Arbetsförmåga Tjänster

Inlärningsspelet Vägar till arbetsförmåga hjälper arbetsgivare, chefer och företagshälsovårdsenheter att förstå processerna för stödet för arbetsförmågan, de olika aktörernas roller och samarbetet vid stödet för fortsättning i arbetet för partiellt arbetsföra.

Inlärningsspelet spelas i grupper antingen via webben eller i fysiska workshoppar. Det är en god idé att införa spelet som en del av utbildningshelheter eller utvecklingsdagar i den egna organisationen.

Som stöd för innehållet i spelet rekommenderar vi att du tar del av helheterna ”Työkyvyn tuen perusteet” och ”Strateginen työkykyjohtaminen” i Kevas Inlärningsmiljö. Nyttiga tips om inlärningsspelet för workshoppar på distans och fysiska workshoppar hittar du under ”Arbetsgivarens digitala tjänster” i Inlärningsmiljön.

Hur får jag tillgång till inlärningsspelet Vägar till arbetsförmåga?

Du får tillgång till inlärningsspelet genom att beställa spelkoder på förstasidan i webbtjänsten för arbetsgivare. För webbtjänsten för arbetsgivare krävs användarrättigheter. Koder för inlärningsspelet kan beställas med alla Suomi.fi-fullmakter.