Juha bytte yrkesbana från köpman till kyrkvaktmästare – att vänja sig vid pensioneringen tar ett tag

Pensioner Kunderna berättar
Pensioner Kunderna berättar

Juha Vettenranta har hunnit vara ålderspensionerad i omkring ett halvår, något som har krävt lite tid att vänja sig vid. Före pensioneringen jobbade Juha som kyrkvaktmästare vid Kangasala församling. Tidigare under sin yrkesbana arbetade han i ett antal uppgifter inom handeln.

Juha Vettenranta arbetade som kyrkvaktmästare vid Kangasala församling i cirka 17 år. Han övergick till församlingens tjänst från affärslivet. Tidigare hade han jobbat bland annat i Citymarket som avdelningschef och på Stockmann i Tammerfors. Ett tag hade han också ett eget företag inom textilimport.

– Handelsbranschen hade jag i blodet, eftersom min pappa var köpman, och jag sov middag i bakrummet i butiken redan som bebis. Senast var vi K-köpmän med min fru i Virdois. Jag blev utbränd i det jobbet och började få tankar om att göra något annat, berättar Juha.

– Sedan märkte jag att Kangasala församling söker en kyrkvaktmästare. Jag gick och hörde med ekonomidirektören om jag skulle kunna vara passlig för uppgiften. Ekonomidirektören konstaterade att varför inte. Det började som ett försök, halvt av en slump egentligen. I början arbetade jag på läroavtal.

Arbetet inom kyrkan var inte helt obekant för Juha, utan han hade varit med i församlingslivet tidigare: som frivillig i olika uppgifter och bland annat i revisionsgruppen och kyrkofullmäktige på ett antal orter. Dessutom arbetar hans fru som diakon i församlingen.
Arbetet som kyrkvaktmästare passade bättre för Juha än den tidigare yrkesbanan. Även om också kyrkvaktmästarens arbete hade ett högt tempo, var det ändå under kontroll. Som köpman arbetade Juha under konstant stress och jäkt.

Enligt Juha var Kangasala församling en bra arbetsgivare. Han fick arbeta mångsidigt som kyrkvaktmästare samt med mansarbete och mission. Projektmissionsarbete gjordes och görs fortfarande för Mwika församling i Tanzania, där målet nu är att bygga ut ett daghem. Det var också en trevlig uppgift att ha hand om visningar i ortens tre kyrkor.

imagevkxq.png
Juha med en familj som bor vid Kilimanjaro. Juha deltar fortfarande i Projektilähetys Mwikas verksamhet som ordförande.

Kyrkvaktmästaren får i sitt arbete träffa församlingsmedlemmar i både glädje och sorg. Det händer också ofta att folk anförtror sig till honom i samband med att ceremonierna övas och förbereds.

– Jag har alltid varit pratsam och haft lätt för att ta kontakt med andra människor. I församlingen var diskussionerna annorlunda, man kunde tala om mycket personliga saker. I sitt arbete möter kyrkvaktmästaren såväl sörjande anhöriga som överlyckliga brudpar eller nyblivna föräldrar, berättar Juha.

Mansarbetet fortsätter på pensionen

Utöver arbete som kyrkvaktmästare gjorde Juha också mansarbete i församlingen. I mansarbetet deltog aktivt cirka 40 församlingsmedlemmar. Han ordnade olika evenemang för männen, bland annat bastukvällar. Till mansarbetet hör också bland annat volleyboll- och innebandygrupper som leds av frivilliga.

– Själv har jag varit värd för bastukvällar. Jag tänker fortsätta med det ett par gånger om månaden också på pensionen. Coronaviruset har dock ställt till det och begränsat det hela. Männen saknar våra träffar. Vid träffarna talar vi också om mycket känsliga saker. När förtroende uppstår kan samtalen vara mycket öppna. Vi talar till exempel inte om något som män traditionellt antas tala om, såsom hockey, säger Juha.

Pensionen är inte stor, men man klarar sig på den

Juha hade alltid tänkt att pensioneringen, det sker sedan någon gång i framtiden.

– Sedan blev det ändå dags rätt plötsligt. Ett tag var jag i valet och kvalet kring om jag skulle gå i pension genast när det var möjligt. Sedan beslutade jag att eftersom jag fortfarande var en frisk man och redan hade arbetat i 40 år så kunde jag gott gå i pension. Jag är hellre verksam inom frivilligarbete. Och om jag vill kan jag fortsätta arbeta också som pensionär.

Beloppet på sin pension kollade Juha på förhand i Kevas tjänst Dina pensionsuppgifter.

– Det kom alltså inte som någon överraskning hur liten pensionen var. Och det att den är liten beror ju på att min lön varit så låg. Jag tänkte att även om jag hade arbetat fram till 65 års ålder skulle mitt pensionsbelopp ändå inte ha ökat nämnvärt.

Juha gjorde också pensionsansökan i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

– Det var lätt att göra ansökan på webben, för det frågas inte något sådant som man inte redan skulle veta på förhand. Min fru hjälpte mig i att göra ansökan, vi fyllde i den tillsammans, säger Juha.

Pensionärslivet något att vänja sig vid

Det har känts underligt för Juha att gå i pension då han fått lämna bakom sig allt det invanda på jobbet. Det har krävt lite tid för Juha att vänja sig vid att vara pensionär, och han har fått lov att ordna ett dagsprogram för sig själv. Ibland har han fått dåligt samvete när han har funderat över hur hans gamla kolleger klarar allt med det jäkt som coronaviruset orsakar.

– Jag har också fått lov att vänja mig vid den nya ekonomiska situationen. Inkomsterna sjunker rätt mycket jämfört med när man har lönearbete. Man får anpassa utgifterna efter det. Vi har till exempel inte två bilar längre, för det är dyrt och vi behöver inte längre bil för arbetsresorna. Å andra sidan minskar också utgifterna när man är på pension. Men jag klagar inte – ingen påstår väl sig få för mycket pension eller lön, säger Juha med ett skratt.

Juha har ändå inte fått det långtråkigt på pensionen.

– Jag har hållit på att renovera huset lite. Och så hinner jag bättre hålla ett öga på barnbarnen nuförtiden. Jag ser också till att maten är färdig när frun kommer från jobbet. Och det är underbart med lugnet om morgonen, när man inte har bråttom någonstans, säger Juha.