Keva beviljade 600 000 euro i arbetslivsutvecklingspengar till 22 projekt inom kommunsektorn och kyrkan

Arbetsförmåga Arbetsliv
Arbetsförmåga Arbetsliv

Bland de projekt som beviljades Kevas arbetslivsutvecklingspengar i år betonas behovet av att stärka arbetsförmågan på grund av stora organisationsförändringar och att utnyttja digitalisering alltmer i arbetsmiljöledning.

Totalt 22 projekt beviljades arbetslivsutvecklingspengar på olika håll i Finland. Antalet projekt steg med ett från i fjol och även det sammanlagda beloppet av utvecklingspengar steg till 600 000 euro. Utvecklingspengar beviljades nu för sjunde gången. I år var antalet sökande lägre än tidigare.

Bland de projekt som beviljades utvecklingspengar i år syns hur stora organisationsförändringar på många håll har utlöst behov av att utveckla personalens arbetsförmåga.

– Under våren har vi på kommunfältet haft många arbetsrelaterade osäkerhetsfaktorer. Förberedelsearbetet i välfärdsområdena pågår fortfarande och det inverkar också på hur kommunernas verksamhet kommer att ta form. Kollektivavtalsförhandlingarna och bristen på arbetskraft har tärt på resurserna för utvecklingsarbetet, säger servicechef Laura Rinne.

– Sådana situationer gynnar en ökning av riskerna för arbetsoförmåga hos personalen. Därför får man inte glömma utvecklingen av arbetsmiljöledningen, säger Rinne.

De projekt som tilldelades utvecklingspengar har som mål bland annat att trygga gemenskapsandan, stärka kompetensen och förutse kompetensbehov i organisationsförändringar, att utveckla personalens yrkeskompetens och kompetens för välbefinnande samt att förstärka arbetstagarupplevelsen som stöd för arbetsförmågan. I utvecklingen av ledarskap betonas arbetsmiljöledning allt starkare.

Denna ansökningsomgång karakteriserades också av den centrala roll som digitala plattformar och it-lösningar spelar i utvecklingsarbetet. Projekten har som mål bland annat att skapa nya mått för uppföljning av arbetsförmågan och utveckla lösningar för att samla alla data om arbetsförmåga och övriga ekonomiska nyckeltal på en och samma plattform.

– För första gången syns även utveckling av digitala lösningar för arbetsmiljöledning i ansökningarna. Vi har anvisat utvecklingspengar till projekt som optimalt utnyttjar digitalisering i arbetsmiljöledningen och i stödet för arbetsförmågan. Ingen finansiering beviljas endast för upphandling av utrustning eller system. Det centrala är att utveckla verksamheten människor emellan med systemen endast som hjälpmedel, konstaterar Rinne.

– Arbetslivet har genomgått stora omvälvningar under de senaste åren. Pandemin och förändringarna i verksamhetsmiljön har ökat belastningen ännu mer. Det är glädjande att se hur organisationer i den offentliga sektorn anser att det är viktigt att satsa på att utveckla nya sätt för att stärka personalens arbetsförmåga och att minska risken för arbetsoförmåga. Med arbetslivsutvecklingspengar kan vi stödja utvecklingsarbetet, säger vice verkställande direktör Tapani Hellstén.

Ytterligare information

Tapani Hellstén, vice verkställande direktör, tfn 0400 603 144, tapani.hellsten@keva.fi
Laura Rinne, servicechef, ordförande i expertrådet som behandlar utvecklingsprojekten, tfn 045 675 2402, laura.rinne@keva.fi
Taina Tuomi, utvecklingschef, tfn 040 743 2491, taina.tuomi@keva.fi

Projekt som beviljas arbetslivsutvecklingspengar 2022

Esboregionens samkommun för utbildning Omnia (75 000 euro)
Työyhteisötaidoilla työhyvinvointia

Samkommunen för utbildning i Södra Karelen, Saimaan ammattiopisto Sampo (35 000 euro)
TIIMI KANTAA!

Mellersta Nylands social- och hälsovårdssamkommun (40 000 euro)
Henkilöstökokemuksen mittaamisella kohti parempaa työkykyjohtamista

Lakeuden Etappi Oy (15 000 euro)
Kiertotalous muutoksessa: osaamisen varmistaminen muuttuvissa tilanteissa

Villmanstrands stad (17 000 euro)
Lappeenrannan kaupungin työkykyjohtamisen tuotteisto

Laukas kommun (30 000 euro)
POLKU - Ennakoivaa työkyky- ja työurajohtamista Laukaassa

Limingo kommun (33 000 euro)
Meidän Stepit - Ennakoivan työkyvyn havaitsemisen, johtamisen ja tukemisen askelmerkit

S:t Michels stad (11 000 euro)
TYKKI-hanke – tehoa ja uudistusta työkykyjohtamiseen

Muonio kommun (10 000 euro)
Hyvinvoiva työntekijä, hyvinvoiva kuntaorganisaatio – työntekijöiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen

Pirkanmaan Voimia Oy (40 000 euro)
Voimia työkykyyn

Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy (55 000 euro)
Polkka 2.0 - työntekijäkokemus ja yhtenäinen yrityskulttuuri hyvinvointialuemuutoksessa

Rautavaara kommun (15 000 euro)
Ennakoivalla työkyvyn ja työuran johtamisella kohti innostavaa työtä!

Rovaniemi stad (18 000 euro)
Sairaspoissaoloista ennakoivaan työkykyjohtamiseen

Savolax samkommun för utbildning, Sakky (12 000 euro)
Sujuvaa aivotyötä Sakkyssa

Nyslotts stad (15 000 euro)
Varhaiskasvatushenkilöstön hyvinvointiosaamisen kehittämishanke

Somero stad (20 000 euro)
Juttu tääl onnistuu - Yhteisöllinen Somero

Taivalkoski kommun (25 000 euro)
Hyvinvointia työhön ratkaisukeskeisen työnohjauksen avulla Taivalkosken kunnassa

Tammerfors stad, sysselsättnings- och tillväxttjänster (45 000 euro)
DOT - dataa, osaamista ja työhyvinvointia

(Nyheten har ändrats 15.9.2022: Tammerfors stad tar inte emot den beviljade projektfinansieringen)

Turun Kaupunginteatteri Oy (27 000 euro)
Turun Kaupunginteatterin työhyvinvointiohjelma

Vanda stad (42 000 euro)
Työkykyjohtamisen avaintekijät Vantaan ja Keravan työllisyyspalveluissa

Vanda kyrkliga samfällighet (10 000 euro)
Johtamisen kehittäminen - hyvinvoiva henkilöstö

Övertorneå kommun (10 000 euro)
Työkyky keskiössä unohtamatta työuran johtamista