Keva köpte en andel i Nordens största fjärrvärmebolag

Ekonomi och investering
Ekonomi och investering

Keva har tillsammans med fyra andra europeiska institutionella investerare köpt en andel i Stockholms stads fjärrvärmebolag Stockholm Exergi. Konsortiet köpte en andel på totalt 50 % av Fortum medan Stockholms stad fortfarande äger 50 %. Köpet kräver ännu godkännande av konkurrensmyndigheterna.

Konsortiet utgörs av APG, PGGM, Alecta, Keva och AXA som alla är långsiktiga pensions- och försäkringsinvesterare.

Stockholm Exergi AB är i dag Nordens största fjärrvärmebolag. Bolaget har drygt 10 000 fastighets- och husbolagskunder i huvudsak i Stockholmsregionen, vilket motsvarar cirka 800 000 slutanvändare. Av bolagets omsättning härrör 86 % från fjärrvärme.

Bolaget har en viktig roll i Stockholms stads strävan att vara koldioxidneutralt 2040. Stockholm Exergis mål är en klimatpositiv verksamhet redan 2025. Bolaget har under de senaste åren lyckats minska sitt koldioxidavtryck betydligt: från 2010 till 2020 har det minskat med 72 %.

Direktören för Kevas enhet för alternativa placeringar Markus Pauli anser att investeringen är bra.

- Vi är entusiastiska över möjligheten att utöka våra investeringar i infrastruktur genom att förvärva en andel i Stockholm Exergi. Objekt av samma storlek och kvalitet står sällan till buds. Investeringen uppfyller både Kevas investeringskriterier och ESG-kriterier och vi vill fortsätta att utveckla bolaget tillsammans med våra partner och Stockholms stad, säger Pauli.

Keva är en långsiktig investerare och denna typ av investeringar i infrastruktur är enligt Pauli väl förenliga med investeringsportföljen. Bolaget genererar dessutom jämnt, förutsebart och långsiktigt kassaflöde.

- Stockholm Exergi har ambitiösa hållbarhetsmål och en viktig roll i uppnåendet av klimatmålen i regionen, vilket självfallet passar Keva som är en ansvarsfull investerare, betonar Pauli.

Konsortiets meddelande (pdf)

Fortums meddelande (på finska)

Ytterligare information:
Markus Pauli, direktör, alternativa placeringar, tfn 020 614 2473