När åldern för partiell ålderspension närmar sig

Pensioner
Pensioner

Du kan gå i partiell förtida ålderspension efter att du har fyllt 61 år. Vi skickar information om möjligheten att gå i partiell ålderspension till våra kunder omkring ett år innan den nedre åldersgränsen uppnås.

Vi skickar meddelande om att åldern för partiell ålderspension närmar sig via tjänsten Min pension. Som bilaga till meddelandet skickar vi en broschyr med närmare information om villkoren för partiell förtida ålderspension och svarar redan på förhand på vanliga frågor som ställts till oss.

Ta del av broschyren och fundera om partiell ålderspension kunde vara ett lämpligt alternativ för dig.

Om du ännu inte är i den åldern att du får en påminnelse av oss kan du läsa mer om partiell förtida ålderspension på vår webbplats. Den exakta startdagen för din pension och en uppskattning av pensionens belopp ser du enkelt i pensionskalkylatorn i tjänsten Min pension.