Slut på sjukskrivningarna – efter yrkesinriktad rehabilitering blev Miia företagare

Arbetsförmåga Pensioner Kunderna berättar
Arbetsförmåga Pensioner Kunderna berättar

I Pemar ler en lycklig kvinna: Miia Tammiluoto har bytt bransch och återfått sin arbetsförmåga. Arbetspasset på tjugo år riskerade redan avbrytas på grund av hälsoproblem men tack vare yrkesinriktad rehabilitering ser framtiden ljus ut igen.

Miia_Tammiluoto_onnistumistarina_.jpg

Miia Tammiluoto är en nybliven företagare som fungerar som Cambridge Coach. Hon hjälper kunder att banta och lägga om kostvanorna. Hon var länge företagare på deltid redan vid sidan av studierna men nu gör hon jobbet på heltid.

När den egna arbetsförmågan har varit nedsatt i flera års tid värdesätter hon heltidsarbete på ett helt annat sätt.

- Nu kan jag jobba för fullt. Det känns fint eftersom jag tidigare kände mig på något sätt otillräcklig. Dessutom kan jag igen löpa, jag kan gå nerför trappan utan att hänga fast i räcket och jag kan leka med mitt lilla barn, berättar Miia förnöjt.

- Min sjukdom innebär både bättre och sämre perioder men just nu är läget bra.

Fel mellan öronen?

Miias vardag har inte varit lika ljus. För ett par år sedan kunde hon inte arbeta utan utdragna sjukskrivningar, och arbetsförmågan ville inte bara räcka till. Orsaken var ankyloserande spondylit på vilken hon fick diagnos 2007. Utöver ryggen kan sjukdomen ge symtom på knäna, vristerna och höfterna.

- Det tog länge att få en diagnos. Jag var sjuk ganska ofta och hade bland annat hög feber och ont i ryggen. Och när värken i ryggen tog slut började det göra ont i knäna, berättar Miia.

Sjukskrivningarna tärde på Miia också psykiskt och hon började misstänka att felet trots allt var mellan öronen: klagade hon i onödan och borde hon bara ta mer medicin? Diagnosen var slutligen en lättnad.

- Då jobbade jag som handledare för utvecklingshämmade. Jobbet började bli svårt eftersom mina knän var i dåligt skick. Jag kunde inte sitta på huk och det var också svårt att stiga upp från en stol. Det var svårt att hjälpa andra när jag själv hade problem med att röra mig.

Först behandlades sjukdomen bara med medicin men sedan blev det aktuellt med synovektomi. Konvalescenstiden efter operationen blev lång men ingreppet hjälpte mot symtomen. Symtomen försvinner ändå inte för gott utan återkommer och slutligen kan det hända att Miia får konstgjorda leder.

Hjälp av yrkesinriktad rehabilitering

När Miias arbetsförmåga var så nedsatt att hon inte längre klarade av sina egna arbetsuppgifter diskuterade hon läget med företagsläkaren, företagshälsovårdaren och sin chef. Hon hade bland annat kortare arbetsdagar och gjorde arbetsprövning på sin egen arbetsplats. Också delinvalidpension blev bekant.

Miia blev moderskapsledig 2012 och sedan vårdledig. Det var ett bra tillfälle att fundera över framtiden.

- Kevas rehabiliteringsspecialist hjälpte mig och berättade att jag har möjlighet att få stöd för studier om jag vill skola om mig. Målet var att jag skulle kunna jobba som chef inom socialvården.

Miias yrkesinriktade rehabilitering ordnades som tradenomutbildning. Redan under studietiden var hon företagare i bisyssla och efter utbildningen var hon på arbetsträning i sitt eget företag.

- Jag hade aldrig övervägt försäljning eller företagarverksamhet men Cambridge Coachning kändes som ett bra alternativ. Jag har själv gått ner i vikt med hjälp av programmet och vet att det fungerar. Att jobba som företagare är ett bra alternativ till lönearbete och passar bra i min aktuella livssituation. Vi får se senare, vad jag ska göra när jag blir stor, säger Miia med ett skratt.

Anpassa dig, ta ansvar och våga ta emot hjälp

Miia tackar Keva för samarbetet och det ekonomiska stödet som möjliggjorde hennes omskolning och arbete som företagare på heltid.

- Kevas rehabiliteringsspecialist berättade om den här möjligheten för mig och började reda ut saken. Det är väldigt fint att också företagare kan få stöd. Även om läget kan vara svårt finns det alltid möjligheter att byta riktning.

Miia uppmuntrar också andra som kämpar med arbetsförmågan att ta reda på alternativen och blicka framåt.

- Det lönar sig inte att älta sina problem utan man ska lita på att allt ordnar sig. Man måste anpassa sig, ta ansvar också själv och våga ta emot hjälp. Jag fick mycket information av bland annat företagsläkaren men man måste våga ta reda på olika alternativ också själv, säger Miia.

- Jag vet att vardagen inte är lätt om smärtan är olidlig och det känns som om väggen kommer emot på alla håll. Man kommer ändå framåt bara man koncentrerar sig på framtiden.