Tre tips till dig som överväger partiell förtida ålderspension

Pensioner
Pensioner

Partiella förtida ålderspension är ett flexibelt pensionsslag. Du kan arbeta så mycket du vill under pensionen. Före pensionsansökan lönar det sig att beräkna pensionsbeloppet och ta reda på dess inverkan på beskattningen.

Du kan gå i partiell förtida ålderspension efter att du har fyllt 61 år förutsatt att du inte får någon annan pension som grundar sig på ditt eget arbete.

Den partiella ålderspensionen fortsätter tills du går i ålderspension.

1. Du kan arbeta utan begränsningar

Du kan arbeta utan begränsningar medan du får partiell förtida ålderspension. Du kan alltså arbeta fortfarande heltid eller minska på arbetet. Du kan också sluta arbeta helt.

Du behöver inte meddela dina inkomster, ändringar i arbetstiden eller avslutande av arbetet till Keva.

Kom ändå alltid överens om eventuella ändringar i arbetstiden med din arbetsgivare.

2. Beräkna pensionsbeloppet och dess inverkan på ålderspensionen på förhand

Du kan själv bestämma hur mycket partiell förtida ålderspension du vill få månatligen: antingen 25 % eller 50 % av din intjänade pension.

Tänk på att den partiella förtida ålderspensionen minskar din kommande ålderspension permanent om den partiella förtida ålderspensionen börjar före din lägsta pensionsålder. Den partiella ålderspensionen minskar då med 0,4 % för varje månad som pensionen tidigareläggs.

Exempel på ålderspensionens belopp efter partiell ålderspension.png

Om du går i partiell förtida ålderspension efter att du har nått den lägsta pensionsåldern för din åldersklass får du en uppskovsförhöjning på din pension. Uppskovsförhöjningen är 0,4 % för varje månad som pensionen skjuts upp.

- Beräkna ditt pensionsbelopp med kalkylatorn för partiell förtida ålderspension i tjänsten Min pension. I punkten ”Visa ålderspensionsberäkningar” ser du också din lägsta pensionsålder och beloppet av din ålderspension efter den partiella ålderspensionen, tipsar Kristiina Lepänaho, expert på Keva.

3. Kontrollera beskattningen på förhand

Det lönar sig att beakta inverkan av pensionen på beskattningen eftersom pensioner beskattas på ett annat sätt än lön.

- Det lönar sig alltid att kontrollera pensionens inverkan på beskattningen med skattemyndigheten innan man söker pension så att skattebeloppet inte kommer som en överraskning, säger Kristiina Lepänaho.