Välfärdsområdena blir medlemssamfund i Keva

Arbetsgivarens anvisningar Välfärdsområden
Arbetsgivarens anvisningar Välfärdsområden

Regeringens proposition om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet (RP 241/2020) har godkänts den 23 juni 2021.

Social- och hälsovården och räddningsväsendet kommer att ordnas av 21 välfärdsområden, Helsingfors och HUS-sammanslutningen. Välfärdsområdenas temporära beredningsorgan inleder sin verksamhet senast 1.9.2021.

Välfärdsområdena kommer enligt lag att vara medlemssamfund i Keva. Skatteförvaltningen ger ett FO-nummer till alla välfärdsområden efter att införandelagen har trätt i kraft. Efter att välfärdsområdenas FO-nummer är kända ger Keva dem ett pensionsarrangemangnummer.

Personalen inom kommunernas och samkommunernas social- och hälsovård och räddningsväsende överförs med sina uppgifter i sin helhet i anställning hos välfärdsområdena. Pensionsskyddet för personalen i välfärdsområdena bestäms enligt pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL).

Enligt lagen inleder välfärdsområdena sin verksamhet 1.1.2023.