Arbete under tiden med ålderspension – vanliga frågor

Pensioner
Pensioner

Då du är ålderspensionerad kan du arbeta utan inkomstgränser så länge du vill. Kom ihåg att söka den nya pension som du tjänat in när du uppnår den övre åldersgränsen för pensionsintjäning.

Inverkar arbete samtidigt med ålderspension på löpande ålderspension?

Då du är ålderspensionerad kan du arbeta så mycket du vill. Arbete vid sidan av ålderspension inverkar inte på den ålderspension som redan betalas ut till dig.

Varje euro du tjänar ger dig också mer pension fram till den övre åldersgränsen för pensionsintjäning.

Tänk på att pension och lön beskattas på olika sätt. Om du ska arbeta samtidigt med pension behöver du alltså två skattekort: ett för utbetalningen av din nuvarande pension och ett för arbetet. Kontakta Skatteförvaltningen i skattefrågor.

Tjänar jag in mer pension om jag arbetar vid sidan av ålderspension?

Du tjänar in ny pension av arbetet till den övre åldersgränsen för pensionsintjäning. Den övre åldersgränsen är beroende av ditt födelseår. Personer födda före 1958 tjänar in pension fram till utgången av 68-årsmånaden. Personer födda 1958–1961 tjänar in pension fram till utgången av 69-årsmånaden.

Kan jag fortsätta att arbeta efter min högsta pensionsålder, alltså efter fyllda 68 eller 69 år?

Du behöver inte sluta arbeta även om du uppnår din högsta pensionsålder. Om du har lust att fortsätta och det finns arbete, kan du arbeta så länge som du orkar och vill.

Då tas arbetspensionsavgift inte längre ut på lönen och du tjänar inte heller in ny pension. Å andra sidan får du mer lön i handen eftersom arbetstagarens pensionsavgift inte längre tas ut på lönen.

Arbete vid sidan av ålderspension inverkar inte heller på utbetalningen av ålderspension.

Var får jag reda på hur mycket ny pension jag har tjänat in vid sidan av pensionen?

I tjänsten Min pension finns en pensionskalkylator som visar hur mycket ny pension du har tjänat in av arbete under tiden med pension.

Kalkylatorn visar hela ditt arbetspensionsbelopp vid den övre åldersgränsen för pensionsintjäning. Därtill kan du själv uppskatta den kommande pensionens belopp till exempel genom att ändra dina inkomster.

Du ser kalkylatorn i tjänsten Min pension om

  • du redan är ålderspensionerad och
  • du har arbetat vid sidan av pensionen, alltså att du arbetar som bäst eller att din anställning samtidigt med pensionen har upphört.

Måste jag söka separat den pension som jag tjänat in av arbete samtidigt med ålderspension?

Om du i tjänsten Min pension inte har gett ditt samtycke till att pensionen får beviljas automatiskt ska du fylla i en pensionsansökan efter att du har uppnått den övre åldersgränsen för pensionsintjäning.

Sök pension med ansökan om ålderspension i tjänsten Min pension.

Du behöver inte sluta arbeta även om du söker den pension du tjänat in av arbete vid sidan av pensionen.

Kan Keva bevilja automatiskt den pension som intjänats av arbete vid sidan av pensionen?

Utbetalningen av denna pension kan börja automatiskt om du på förhand ger ditt samtycke till beviljande av pensionen i tjänsten Min pension. Efter att du har gett ditt samtycke behöver du inte längre komma ihåg att söka pension.

Vi beviljar dig pensionen automatiskt vid den övre åldersgränsen för pensionsintjäning.

Tänk ändå på att ditt pensionsärende börjar behandlas efter den 8:e dagen i den månad då pensionen börjar då alla dina inkomster som berättigar till pension finns i inkomstregistret. Sedan meddelar vi ett beslut om pensionen och utbetalningen kan börja.

Kan jag få den pension som jag tjänat in av arbete samtidigt med pensionen genast efter att arbetet har upphört?

Du kan söka den pension som du tjänat in av arbete vid sidan av pensionen redan innan du uppnår den övre åldersgränsen om

  • arbetet vid sidan av pensionen omfattas av en sådan arbetspensionslag på grundval av vilken du ännu inte får pension eller
  • du har beviljats ålderspension före 2017 och du har arbetat vid sidan av pensionen år 2017 eller senare.
    Pensionen beviljas dock tidigast i den lägsta pensionsåldern för din åldersklass. Dessutom måste ditt arbete ha upphört.