En del av Kevas pappersbrev har inte kommit i väg till kunderna på grund av ett fel på Posti

Pensioner
Pensioner

En del av de brev som Keva skickat till sina privatkunder på papper har inte kommit i väg till mottagarna under tiden 27.12.2022–13.3.2023. Detta beror på ett fel som hänför sig till databehandlingen på Posti. Kunderna får dessa brev före slutet av mars.

Vid postningen av brev till privatkunder använder Keva Suomi.fi-meddelanden i fråga om vilka pappersbreven delas ut av Posti. I mitten av mars upptäcktes det att nästan 5 000 brev som Keva skickat under 27.12.2022–13.3.2023 inte har gått vidare med brevposten. Detta motsvarar omkring två procent av alla brev som Keva skickat under denna period.

Situationen beror på ett fel som upptäcktes i samband med utskriften och som hänför sig till databehandlingen på Posti. Felet har nu åtgärdats. Framöver kommer breven att skickas normalt till kunderna.

Breven har också skickats i elektronisk form till alla Kevas kunder till tjänsten Min pension. De elektroniska breven har kommit till mottagarna i tid och de har hela tiden kunnat läsas i Kevas e-tjänst Min pension.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Posti har informerat Keva om de brev som inte har blivit skickade. Posti skickar dessa brev till Kevas kunder så snart som möjligt och de kommer att vara hos mottagarna i mars.

Till de brev som skickas för sent bifogas ett följebrev med information om felet. I följebrevet finns också information om hur personen bör gå till väga om det dokument som kommer för sent är ett överklagbart beslut. Besvärstiden räknas inte utifrån det ursprungliga datum då brevet har postats utan utifrån den nya postningsdagen.

Vi beklagar de olägenheter som felet orsakat.