Keva köpte Stockmanns varuhusfastighet i Helsingfors

Ekonomi och investering Keva
Ekonomi och investering Keva

Keva har köpt Stockmanns varuhusfastighet i Helsingfors. Stockmann fortsätter som hyresgäst genom ett långfristigt avtal, även de övriga hyresgästernas avtal fortsätter i huvudsak oförändrade. Fastigheten är fyllt uthyrd.

Keva ansvarar för finansieringen av pensioner inom kommunsektorn och investeringen gav Keva en bra möjlighet att öka fastighetsportföljen.

Det är fråga om en historisk värdefastighet på en central plats som lämpar sig för Kevas långsiktiga fastighetsinvesteringsstrategi och vars avkastningsförväntningar motsvarar de långsiktiga målen för Kevas pensionsfond, säger Kevas verkställande direktör Jaakko Kiander.

- Investeringen stöder Kevas mål att få en stabil och tillräcklig realavkastning på pensionsmedlen. Att skydda sig mot inflationsrisken är i dag allt viktigare för pensionsförsäkrarna, tillägger Kiander.

Keva har både bostäder och kontorslokaler i sin fastighetsportfölj i sammanlagt ca 130 objekt, huvudsakligen i huvudstadsregionen och tillväxtcentra i Finland. Marknadsvärdet på de direkta fastighetsinvesteringarna uppgick i slutet av förra året till ca 2,9 miljarder euro.
Keva är också en av de största tillhandahållarna av kontorslokaler i Finland.

- Vi har fokuserat på högkvalitativa objekt som vi utvecklar aktivt tillsammans med våra hyresgäster, säger Calle Roselius, direktör för fastighetsinvesteringar på Keva.
- Läget har en central betydelse på fastighetsmarknaden. Stockmanns varuhus har det bästa möjliga läget och vi anser därför att huset kommer att behålla sin ställning också i framtiden, säger Roselius.

stockmann-1000x667.jpg

Kevas fastighetsinvesteringar

Kevas direkta fastighetsinvesteringar består av direkta investeringar i inhemska fastigheter och fastighetsaktier samt av investeringar i nordiska saminvesteringar. Marknadsvärdet på fastighetsinvesteringarna uppgick i slutet av förra året till ca 2,9 miljarder euro.
Kevas direkta fastighetsinvesteringar omfattar cirka 130 fastighetsinvesteringsobjekt, vars uthyrbara yta vid utgången av 2021 var cirka 970 000 m². Fastigheterna finns huvudsakligen i huvudstadsregionen och tillväxtcentra i Finland. Fastighetsinvesteringarna fördelar sig värdemässigt enligt följande: kontor (33 %), bostäder (27 %), affärs- och köpcentra (24 %), hotell (10 %) samt andra fastigheter (6 %).

Fastigheter som ägs av Keva är bland annat:

 • fastighetshelheten i kvarteret Gasellen i Helsingfors centrum
   
 • byggnaderna HTC Vega och Santa Maria i Gräsviken i Helsingfors
   
 • i Åbo i stadsdelen Västra stranden bostäder, kontor samt Åbo konservatoriums och Konstakademins fastigheter
   
 • företagsparker och kontorsfastigheter, till exempel Huudi i Munkshöjden, Farmi i Tammerfors, Voltti och Valimo i Sockenbacka, Työpaja i Fiskehamnen samt Powergate i Vasa
   
 • ett stort antal hotellfastigheter, bland annat Sokos Hotel Ilves, Sokos Hotel Vantaa, Sokos Hotel Albert, Sokos Hotel Vaakuna Rovaniemi och Marriot Courtyard i Tammerfors
   
 • Köpcentra, bl.a. Goodman i Tavastehus, köpcentret Like i Tammerfors, köp- och underhållningscentret Minna i Kuopio samt hälften av köpcentret Sello i Esbo
   
 • cirka 4 000 hyresbostäder på olika håll i Finland

Alla uthyrbara lokaler på nätet: toimitilat.keva.fi

Keva är Finlands största pensionsförsäkrare som sköter pensionsärendena för kommunsektorn, staten, kyrkan, FPA:s personal, Finlands Bank och de nya välfärdsområdena. Vi betjänar totalt 1,3 miljoner anställda och pensionstagare i den offentliga sektorn. Vi ansvarar för finansieringen av pensionerna för kommunsektorns personal och för placeringen av pensionsmedlen. Marknadsvärdet på Kevas placeringstillgångar uppgick i slutet av 2021 till sammanlagt 66,8 miljarder euro.

 

Börsmeddelanden, Stockmann: Stockmann har avtalat om att sälja sin varuhusfastighet i Helsingfors centrum och ingått ett långt tillbakahyrningsavtal