Kevas enkät till kommunala beslutsfattare: nästan hälften av kommunerna i Finland har svårt att få sökande till lediga jobb

Arbetsliv Undersökningar och statistik
Arbetsliv Undersökningar och statistik

Enligt Kevas enkät till kommunala beslutsfattare har det varit svårt att få sökande till lediga tjänster i nästan hälften av kommunerna i Finland. I enkäten till kommunernas fullmäktigeledamöter och kommunstyrelsernas ledamöter uppgav 42 procent att antalet sökande till lediga tjänster har varit otillräckligt. 51 procent av svarspersonerna berättade att antalet sökande var tillräckligt.

Bristen på sökande har drabbat särskilt kommuner med över hundratusen invånare. I dessa kommuner berättade 60 procent av svarspersonerna att bristen på sökande var ett faktum. I kommuner med under 5 000 invånare är läget bättre. 56 procent av svarspersonerna uppgav att det fanns sökande.

Enligt enkäten är bristen på kvalificerad arbetskraft störst i social- och hälsovårdssektorn och inom bildning.

Kevas verkställande direktör Timo Kietäväinen säger att Kevas pensioneringsstatistiker redan en längre tid har pekat på att tillgången till arbetskraft kommer att leda till stora problem för rekryteringen i kommunerna. Skillnaderna i fråga om tillgången till arbetskraft är stora mellan olika regioner.

- Ur arbetstagarnas perspektiv ökar arbetstrycket ytterligare på grund av bristen på kvalificerad personal. Med tanke på skötseln av lagstadgade uppgifter och tjänster är situationen redan oroväckande.

Enligt Kietäväinen kommer goda och attraktiva arbetsförhållanden framöver att vara en allt viktigare konkurrensfaktor för kommunerna.

- Arbetsgivarens anseende och en bra personalpolitik har stor inverkan på om människorna vill arbeta i kommunen. Dessa kan också bidra till att minska kostnaderna för arbetsoförmåga som enbart i kommunsektorn är redan två miljarder euro, alltså en summa motsvarande cirka två procentenheter av kommunalskatten. Så minskar också bristen på arbetskraft och förlusten av personalens arbetsinsatser.

- Då kommunen i sin strategi fokuserar på en god personalpolitik och utveckling av arbetshälsan har det en betydande och positiv inverkan på kommunens framgång i framtiden. Jag hoppas att detta är en fråga som kommunerna noga kommer att dryfta efter kommunalvalet när fullmäktige börjar göra upp sina strategier för fullmäktigeperioden, betonar Kietäväinen.