Arja gick i pension efter 45 års arbete som vårdare

Pensioner Kunderna berättar
Pensioner Kunderna berättar

Arja Selenius gick i ålderspension för ett par år sedan. Innan dess hade hon jobbat 45 år i olika uppgifter inom vården. Efter pensioneringen jobbade Arja ännu i ungefär ett år men nu njuter hon av pensionärstillvaron.

Vandabon Arja Selenius gick i ålderspension vid fyllda 64 år. Hon jobbade hela sin yrkeskarriär inom vården, i synnerhet inom äldreomsorgen.

- Jag hann arbeta 45 år som vårdare. Jag utexaminerades som hjälpskötare i Lahtis 1974 och jobbade sedan dess som vårdare, huvudsakligen i huvudstadsregionen, berättar Arja.

- När jag hade blivit färdig jobbade jag inom äldreomsorgen i Hollola och inom hemsjukvården på min hemort Hartola ett par år. Sedan började jag arbeta på akutavdelningen på Jorvs sjukhus i Esbo. Det var en mycket bra träningsplats för en nybliven vårdare och jag trivdes över fem år där. Hos Esbo stad jobbade jag också på Alberga hälsostation fram till 1987.

Arja fick två barn och jobbade ungefär tre år som familjedagvårdare när barnen var små. År 1990 började hon jobba hos Helsingfors stad i olika verksamhetsställen. År 1993 fick Arja ännu ett tredje barn och efter det hade hon kortare arbetsdagar i kvällsteamet.

- Jag började i kvällsteamet i Stensgård, sedan var jag i hemvården i Åggelby och Malms servicehus. Hemvård intresserade mig fortfarande och jag arbetade först på hemvården i Norra Haga och sedan i Södra Haga där jag ibland också vikarierade för handledaren inom hemvården.

Arja jobbade också som ersättare i den mångsidiga servicen i Gårdsbacka i kvällsskift, vilket hon gillade. Slutligen började hon på servicehuset Riistavuori där hon jobbade från 2015 fram till pensioneringen.

- Jag har inte varit den sortens människa som arbetar länge på samma ställe. Högst fem år på samma arbetsplats har jag ansett lämpligt, sedan har jag redan längtat efter omväxling. Det är roligt när teamen och klienterna byts. Jag tycker att arbetet blir rutinmässigt om jag stannar alltför länge på samma ställe. Det är uppiggande att byta arbetsplats och man lär sig nytt på alla arbetsplatser, sammanfattar Arja sin karriär.

Vid sidan av arbetet gick Arja också på olika kurser och avlade till exempel specialyrkesexamen i äldreomsorg.

- Helsingfors stad tar väl hand om vår utbildning och tack vare det kunde jag upprätthålla min yrkeskompetens, berömmer Arja sin tidigare arbetsgivare.

Under åren blev arbetet jäktigt inom äldreomsorgen

Under sin långa yrkeskarriär hann Arja uppleva hur i synnerhet äldreomsorgen förändrades.

- Till en början var hemvårdsarbetet på landet mer kaffedrickande och samtal med klienterna. Ännu i början av 90-talet hade man så mycket tid att man kunde gå ut på promenad och till exempel äta på krog med klienten.

- Tidigare lagade hemtjänstens arbetstagare mat och såg till att åldringen åt. Nu har detta ersatts av matservice eller matautomater. När åldringen äter sin måltid ensam kan det hända att hen inte kommer ihåg att äta eller att det helt enkelt inte smakar, berättar Arja.

Arja anser att man borde fråga åldringen själv om hen vill bo hemma eller flytta till servicehus. Människorna är så olika, en del njuter av att få vara ensamma medan en del saknar andra människors sällskap så mycket att bristen på sällskap kan göra dem ännu sjukare.

- Arbetet i hemvården blir hela tiden mer hektiskt och nu hinner vi inte vara så länge hos klienterna. Jag anser att om vi hade mer tid så skulle åldringarna inte behöva så mycket mediciner. Många åldringar lider nu av ensamhet och depression.

Arja fortsatte arbeta ett år längre och jobbade också i början av sin pensionstid

Arja skulle ha kunnat gå i ålderspension vid 63 års ålder.

- Jag jobbade omkring ett år ”extra” och gick i pension när jag var 64 år. Vi kom faktiskt överens med min man om en gemensam dag för pensioneringen – vi är nästan jämnåriga.

Före pensioneringen deltog Arja i Helsingfors stads evenemang med information om pensionering.

- Via Kevas nättjänst anmälde jag sedan att jag ska gå i pension, det var enkelt. Jag fick pensionsbeslutet från Keva snabbt, på ett par dagar. Det kändes hemskt att säga upp sig, det kändes så slutgiltigt, säger Arja.

Arja gick i ålderspension officiellt i början av augusti 2019. Innan dess var hon ett par månader på semester. Hon hade trivts så bra på jobbet att det var svårt att helt gå i pension.

- På min första pensionsdag tänkte jag att det var hemskt att vara utan arbete. Jag ringde sedan genast till min tidigare arbetsplats, servicehuset Riistavuori och hörde mig för om snuttjobb. I ett års tid jobbade jag sedan ganska regelbundet. Det är mycket roligare att jobba när man är pensionerad eftersom jag då själv kan besluta om tidtabellerna och om jag vill jobba eller inte. Under coronatiden minskade jag arbetet och gick dit närmast i nödfall. För ett drygt år sedan jobbade jag min sista kväll, berättar Arja.

Anpassningen till pensionstiden har skett steg för steg

- Nu har jag vant mig vid pensionärslivet och det känns härligt. Jag tycker om att jag hela tiden är lite upptagen, jag sköter barnbarnen och rastar hunden för mitt barn som bor i närheten. Jag besöker mitt barndomshem på landet i Hartola och gör små hushållssysslor.

Arja sysselsätts också av Diabetesförbundet där hon sitter i styrelsen. Dessutom är hon ordinarie medlem i Hjärtförbundet. På grund av coronan har den aktiva verksamheten emellertid mer eller mindre pausats. Om coronan inte ställde till det skulle Arja gärna resa och ägna sig åt aktiviteter, såsom teaterresor och konserter.

- Jag har också jobbat som hemförsäljare för kosmetikföretaget Oriflame sedan 1994. Det har funkat bra som motsats till vårdarbetet. Men också det har tyvärr minskat i och med coronan, säger Arja.

- Ibland känns det fortfarande som att vad ska jag sitta här hemma för. I synnerhet om jag inte har några anteckningar i kalendern så undrar jag att vad jag nu ska göra, säger Arja med ett skratt.

Arjas tips för dig som planerar att gå i pension

Arja uppmanar att tänka på sin egen ork och planera rätt tidpunkt för pensioneringen enligt den. Och fundera om man vill arbeta samtidigt med pension eller inte.

- Jag uppmuntrar att modigt söka pension när det känns så. Nu råder det ganska stor brist på arbetskraft i många branscher så det går ganska lätt att ibland återgå till arbetet medan man är pensionerad.

- Börja med alla hobbyer som du tycker om, det är bra att ha anteckningar i kalendern också under pensionstiden. Sitt inte bara hemma. Gå och ta en kopp kaffe med någon om inte annat. Under pensionstiden har man äntligen tid för vänner och promenader, tipsar Arja.