Projektgruppen Hållbart arbetsliv litar på gemensam utveckling

Arbetsförmåga Hållbart arbetsliv
Arbetsförmåga Hållbart arbetsliv

Projektet Hållbart arbetsliv har fått en fartfylld start. Projektgruppen inledde sin verksamhet hösten 2022 och har tillsammans med andra Kevaanställda entusiastiskt börjat främja delprojekten inom projektet.

Hållbart arbetsliv är Kevas projekt för arbetsförmågan i den offentliga sektorn som inletts hösten 2022. Enligt projektchef Maija Träskelin har projektet kommit i gång med positiv och entusiastisk energi.

- Vi har en helt fantastisk grupp med kunniga experter som för de olika delprojekten framåt. Ett hållbart arbetsliv skapas inte på en dag, men vi är redo att utnyttja vår kompetens i detta långsiktiga, målinriktade och viktiga arbete. Jag vill också poängtera att vi inte är ensamma i den här processen, utan framför allt tillsammans med arbetsgivarna i den offentliga sektorn, berättar Maija.

Nya experter rekryterades till projektet, och deras arbetsdagar har omfattat planering och genomförande av delprojekten samt dialog med organisationer i den offentliga sektorn. I projektet medverkar utöver projektgruppen även många Kevaanställda som för sin del möjliggör att projektet lyckas både när det gäller kundgränssnittet och serviceutvecklingen.

kestavaa tyoelamaa hankeryhma.png
Bild: Delprojekten inom projektet Hållbart arbetsliv främjas av projektgruppen: Olli Viljanen (till höger), Sirpa Reijonen, Mari Saarela, Anita Savinainen, Susanne Heikinheimo, Maija Träskelin, Miia Haverinen, Johanna Pulkkinen, Jaana Kekäläinen, Susanna Gardemeister.

Projektgruppens tankar om utvecklingen

Projektchef för delprojektet för digitalt lärande Olli Viljanen är entusiastisk för de kommande projektåren.

- Min arbetserfarenhet som organisationsutvecklare har öppnat mina ögon för hur avgörande förbättring av arbetsförmågan i den offentliga sektorn är för hela samhället. Det känns väldigt meningsfullt att främja detta. I det här projektet får vi påverka både chefernas kunnande och hela gemenskapens verksamhet, berättar Olli.

Projektchef Miia Haverinen som ansvarar för verksamhetsstyrningstjänsten för arbetsmiljöledning ser fram emot det samarbete och de lärdomar som projektet möjliggör.

- Under projektets gång vill jag samarbeta interaktivt både med kunderna och Kevas experter för att resultatet av vårt projekt bäst ska tjäna målgruppen. För min del tar jag med mig en aktiv attityd i arbetet och tar med glädje emot möjligheterna att lära mig nytt, berättar Miia.

Projektchef Mari Saarela utvecklar i sitt delprojekt digitala verktyg för att förebygga risker för arbetsoförmåga och för att stödja arbetsmiljöledningen genom att utveckla dataanalys.

- Modellering av risker för arbetsoförmåga till verktyg som förutser risker är en mångsidig helhet som kräver enormt mycket sakkunskap och som människor naturligtvis har höga förväntningar på. Jag antar denna viktiga utmaning med entusiasm tillsammans med våra fantastiska experter och lyssnar noga på våra kunder, berättar Mari.

Projektchef Susanne Heikinheimo som ansvarar för utvecklingen av företagshälsovårdssamarbetet har för avsikt att bygga ett betydelsefullt företagshälsovårdssamarbete som bygger på partnerskap.

- Jag vill uppmana arbetsgivarorganisationer och företagshälsovårdsenheter att tillsammans bygga ett målinriktat företagshälsovårdssamarbete som grundar sig på behoven genom gemensamt lärande, berättar Susanne.

Sirpa Reijonen är ansvarsperson i ett delprojekt där man med hjälp av arbetsprövningar undersöker hur kontakten till arbetslivet och arbetsförmågan hos personer som får rehabiliteringsstöd på grund av depression skulle kunna stödjas. Sirpa anser att temat är mycket aktuellt.

- Jag har jobbat länge med yrkesinriktad rehabilitering och märkt att arbetsoförmåga allt oftare beror på psykisk ohälsa. Jag upplever att det är viktigt att vi genom projektet kan samla in erfarenheter och hitta sätt att stödja återgången till arbetet hos arbetstagare som på grund av depression är arbetsoförmögna, berättar Sirpa.

Johanna Pulkkinen som medverkar i projektet som projektforskare ser fram emot möjligheterna att producera forskningsdata som stöd för arbetsmiljöledningen.

- Det är väldigt intressant att börja genomföra undersökningen som ingår i projektet eftersom vi verkligen behöver forskningsdata som stöd för arbetsmiljöledningen och för att minska risken för arbetsoförmåga. För att ingen ska bli sjuk på grund av sitt arbete. Det är säkert vad vi alla önskar, säger Johanna.

Projektkoordinator Anita Savinainen som jobbar med en digital tjänst för arbetstagare och projektkommunikation känner att de verktyg som tillsammans utvecklas inom projektet är viktiga.

- Det finns ett verkligt behov av att bygga ett hållbart arbetsliv. Det är fint att vi i och med projektet kan skapa nya verktyg för att minska risken för arbetsoförmåga genom individerna, arbetsplatserna och ledningen. Det viktigaste är att utveckling tillsammans med kunderna och experter säkerställer att man har genuin nytta av verktygen i den offentliga sektorn, berättar Anita.

Kevas nätverk spelar en viktig roll i projektet, eftersom man i dem gemensamt kan utveckla bra verksamhetsmodeller och dela dem till hela den offentliga sektorn. Dessutom förnyas utvecklingsnätverken för arbetsmiljöledning tillsammans med kunderna. Produktägarna Susanna Gardemeister och Jaana Kekäläinen ansvarar för projektets anknytning till Kevas nätverk.